Background

Teknoloji ve inovasyon alanında oluşturduğumuz gündeme dair yayınlarla

ekosistemi zenginleştirmeye ve bu ekosistemin oyuncularının kapasite geliştirmesine katkı veriyoruz. 

TTGV Yayınları

Teknoloji üreten bir Türkiye için ortak sorun ve ihtiyaçları tespit ederek ortak fayda sağlamak amacıyla birlikte düşünmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz analizler, yayınlar, raporlar, ortak akıl toplantıları gibi araçlarla teknoloji ve inovasyon ekosistemimizi yenilikçi fikirlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Research and Innovation Outlook Turkey (RIOT) 2020
Belgeyi İndir

18 Ekim 2021

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) tarafından derlenen Research and Innovation Outlook Turkey (RIOT) 2020’yi TTGV Politika Düzeyi Yayını olarak sunuyoruz. İngilizce olarak yayınlanmış olan RIOT, 2015 yılından sonra Türkiye'deki Bilim, Teknoloji ve İnovasyon politikalarına ışık tutmayı ve AR-GE ve inovasyon alanında fon verenlerin yanı sıra icracıları da analiz etmeyi hedefliyor. RIOT'un Türkiye inovasyon ekosisteminin dinamikleri ile ilgilenen herkese faydalı ve aydınlatıcı olmasını diliyoruz.

TTGV Teknoloji Radarı - Eklemeli İmalat
Belgeyi İndir

24 Eylül 2021

“Üretimin Geleceğinde Gelişen Teknolojiler” gündemi altında yeni temamız Eklemeli İmalat Teknolojileri oldu. Malzemeler, Proses ve Yazılımlar, Ürün ve Uygulamalar olmak üzere Eklemeli İmalat Teknolojilerinin geleceğini etkileyen üç ayrı alan için hazırlanan ilk TTGV Teknoloji Radarı’nda, eklemeli imalatta günümüzde yaşanan ve gelecekte yaşanması beklenen gelişmelere 46 farklı dinamik kategori halinde yer verildi. Raporumuzu detaylı olarak inceleyebilirsiniz!

Xnovate Etki Değerlendirme Raporu
Belgeyi İndir

17 Eylül 2021

Xnovate Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin, programın varoluş amacına ne derece hizmet ettiğini, komünitemiz ve inovasyon ekosistemi üzerindeki etkisini şeffaf bir şekilde ölçümlemek ve ekosistem ile paylaşmak üzere bağımsız bir dış danışmanlık kuruluşu ile beraber yürüttüğümüz “Xnovate Etki Değerlendirme Raporu”muzu sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. “Xnovate Etki Değerlendirme Raporu” programın faydalanıcılarının inovasyon odaklı farkındalık, kapasite ve pratikler geliştirmelerine, inovasyon odaklı bakış açısına sahip olmalarına, bireysel ve mesleki gelişimlerine, ekosistemin gelişmesi için inovasyon gönüllüsü olmalarına katkı sağladığını net biçimde ortaya koymaktadır. TTGV’nin etki ölçümü çalışmalarına verdiği kıymeti gösteren çalışma aynı zamanda teknoloji geliştirme ve inovasyon ekosistemi için de önemli bir örnek niteliği taşımaktadır.

Çok Uluslu Şirketlerde İnovasyon Etkileri - Vaka Çalışması
Belgeyi İndir

15 Eylül 2021

Xnovate programı kapsamında teknoloji ve inovasyon konusunda alanında uzman firma ve yetkililerinin kurumlarındaki süreçlerine, yöntemlerine ve inovasyona dair örnek çözümlerine yer verdiğimiz “İnovasyon Vaka Çalışmaları” ile inovasyon profesyonellerine, kişilere ve kurumlara ilham vermeyi hedefliyoruz.
İnovasyon sektör liderlerinin vizyonu hakkında bilgi sahibi olmak, firmalardaki iyi uygulamaları keşfetmek ve inovasyon örnekleri hakkında edinilen bilgileri ekosistemle paylaşmak için Xnovate Circle komünitemizin katkılarıyla hazırladığımız  İnovasyon Vaka Çalışmaları’nın dördüncüsünü; Ford Otosan “Çok Uluslu Şirketlerde İnovasyon Etkileri” konusu kapsamında Xnovate komünite üyesi Türkü Suna Çendeoğlu ile gerçekleştirdik.

Metal Malzemelerin Geleceği Sektörel Bakış Raporu
Belgeyi İndir

14 Eylül 2021

Ideaport programı kapsamında 23 Haziran'da düzenlenen "Üretimin Geleceğinde Gelişen Teknolojilerin Metal Malzemelerde Yaratacağı Etkiler" atölye çalışması sırasında katılımcıların konuşmalarından öne çıkan konu başlıklarını özetlediğimiz rapor yayınlandı. 10 teknoloji profesyonelinin kıymetli fikirlerini ve deneyimlerini paylaştığı bu çalışmayı inceleyebilirsiniz.

Kurum İçi Girişimciler İçin Engeller
Belgeyi İndir

26 Temmuz 2021

Xnovate Circle komünite üyelerimizden oluşan ve farklı sektörlerden 16 katılımcı ile 10 Haziran’da, 1.Çalıştay Ekibi tarafından organizasyonu gerçekleştirilen “Kurum İçi Girişimciler İçin Engeller” konu başlıklı Ortak Akıl Çalıştayımızda, inovasyon projelerinde kurumlarda girişimcilerin karşılaştıkları çeşitli engelleri ve bu engellerin çözümlerine dair önerileri konuştuk ve derinlemesine tartıştık. Bu kapsamda; konuştuklarımızı ve ele aldığımız çözüm önerilerini içeren rapor yayında!

Üretimin Geleceğinde Gelişen Teknolojiler - Otomasyon Teknolojileri
Belgeyi İndir

16 Temmuz 2021

Ideaport programı kapsamında 23 Haziran'da düzenlenen "Üretimin Geleceğinde Gelişen Teknolojiler - Otomasyon Teknolojileri" atölye çalışması sırasında katılımcıların konuşmalarından öne çıkan konu başlıklarını özetlediğimiz rapor yayınlandı. 12 teknoloji profesyonelinin kıymetli fikirlerini ve deneyimlerini paylaştığı bu çalışmayı sizler de inceleyebilirsiniz.

Xnovate Circle İnovasyon Vaka Çalışmaları - TOFAŞ
Belgeyi İndir

08 Haziran 2021

Xnovate programı kapsamında inovasyon sektör liderlerinin vizyonu hakkında bilgi sahibi olmak, firmalardaki iyi uygulamaları keşfetmek ve inovasyon örnekleri hakkında edinilen bilgileri ekosistemle paylaşmak için Xnovate Circle komünitemizin katkılarıyla hazırladığımız  İnovasyon Vaka Çalışmaları’nın ikincisini; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile “Ürün Yaşam Döngüsü Odağında İnovasyon” başlığı altında Xnovate komünite üyesi Beyza Elönü ile gerçekleştirdik.

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ: HİT PERSPEKTİFİNDEN PAZARA GİRİŞ İÇİN İPUÇLARI
Belgeyi İndir

20 Mayıs 2021

“Hit Perspektifinden Pazara Giriş İçin İpuçları” adındaki bu dijital yayınımız, Hit programı odak alanlarının genişleme hedefi doğrultusunda 2020 yılı ikinci yarısında yürütülen mülakat çalışmaları sonrasında hazırlanmıştır. 70’e yakın deneyimli alan uzmanı ile yapılan mülakatlardan sağlanan bilgiler ve yönlendirmelerle odak sektöre yönelik bulgular derlenmiş ve bu bilgilerin pazara giriş perspektifinde görsel pratik bir yayın halinde sunulmasına çalışılmıştır. Bu yayınlardaki amacımız, hedef alandaki girişimlere ipucu oluşturacak şekilde, pazarın yapısını, sektörün problem ve ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara yönelik teknoloji çözümlerini girişimcilik ve yatırım trendleri bakış açısı ile değerlendirmeye katkı sağlamaktır.

Diyalog 2020
Belgeyi İndir

01 Mayıs 2021

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak 2020 yılında “Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonu ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza, bizzat katılarak bizimle öğrenen, zenginleşmesine katkı sağlayan ve çıktılarımızın yayılmasına destek olarak kıymetlenmesini sağlayan dostlarımızın görüşlerini ‘Diyalog’da bir araya getirdik. Hikayemizi onların gözünden okuyarak sizleri de diyaloğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. 

Katmanlı İmalat Teknolojileri ve Endüstriyel Üretimde Yaratacağı Etkiler
Belgeyi İndir

21 Nisan 2021

Ideaport programı kapsamında “Üretimin Geleceği Yeni Malzemeler & Gelişen Teknolojiler” gündemimiz altında odak alanlarımızdan biri de Katmanlı İmalat Teknojileri. Bu teknolojinin farklı sektörlerdeki endüstriyel üretimi nasıl etkileyebileceğini karşılıklı bilgi paylaşımları ile anlamak ve öğrenmek için teknoloji profesyonelleri ile bir araya geliyor ve interaktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla yapılan atölye çalışması serisinde gündem “Üretimin Geleceğinde Gelişen Teknolojiler - Katmanlı İmalat Teknolojileri ve Endüstriyel Üretimde Yaratacağı Etkiler” oldu. Bu başlık altında bir araya gelen teknoloji profesyonellerini katkısıyla hazırlanan rapor yayında!

Xnovate Circle İnovasyon Vaka Çalışmaları
Belgeyi İndir

16 Nisan 2021

İnovasyon sektör liderlerinin vizyonu hakkında bilgi sahibi olmak, firmalardaki iyi uygulamaları keşfetmek ve inovasyon örnekleri hakkında edinilen bilgileri ekosistemle paylaşmak için Xnovate Circle komünitemizin katkılarıyla hazırladığımız İnovasyon Vaka Çalışmaları’nın birincisini Akbank Lab ile “Açık İnovasyon” konusu kapsamında Xnovate komünite üyesi Ece Gürer ile gerçekleştirdik. 

TTGV 2020 Faaliyet Raporu
Belgeyi İndir

08 Nisan 2021

Öğrenen ve öğrendiğini uygulayan bir kurum olma iddiası 2020 yılında ciddi bir sınavdan geçmiş, faaliyetlere dair fiziksel etkileşim gerektiren emek yoğun faaliyetlerin gerçekleştirilememesi, faaliyetlerin değer içeriklerinin sorgulanması ve yeni araç ve kanalların tasarlanması gibi verimli bir süreci tetiklemiştir. TTGV’nin son birkaç yılda ekosistemle birlikte öğrendiği farklı çalışma araçları ve teknikleri bu süreçte TTGV’nin adaptasyonunu kolaylaştırmıştır. Bu anlamda uzaktan bilgiye ulaşmak ve çevrim içi etkileşim tekniklerini kurumsal olarak içselleştirmiş bir organizasyon olarak 2020’nin önemli bir kısmında esnek çalışma modeli ile mesaisine devam eden TTGV zor bir yılı azami oranda dinç ve diri olarak tamamlamıştır. 2020 faaliyetlerini, çalışmalarını ve çıktılarını içeren faaliyet raporunu inceleyebilirsiniz.

Tarım Teknolojileri: HİT Perspektifinden Pazara Giriş için İpuçları
Belgeyi İndir

31 Mart 2021

HİT Programımız kapsamında ilk tematik alanımız olan sağlıkla birlikte eğitim üzerine yaptığımız alan araştırmalarından sonra sıra tarımda! Alan taramaları ve sektör profesyonellerinin katkılarıyla ekosisteme kazandırdığımız alan araştırmasını detaylı inceleyebilirsiniz.

Eğitim Teknolojileri: Hit Perspektifinden Pazara Giriş İçin İpuçları
Belgeyi İndir

26 Şubat 2021

İlk tematik alanı sağlık olan HİT Programımız kapsamında tarım, eğitim ve çevre alanlarına yönelik alan taramaları yapıyor ve ağ yapıları oluşturuyoruz.
Sektör profesyonellerinin katkısıyla “Hit Perspektifinden Pazara Giriş İçin İpuçları“nı içeren eğitim dosyasını ekosistemle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Eğitim alanındaki girişimlere ipucu oluşturacak şekilde, pazarın yapısını, sektörün problem ve ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara yönelik teknoloji çözümlerini içeren eğitim dosyasını inceleyebilirsiniz.

İnovasyon Tetikleyicisi: İnovasyon Kültürü
Belgeyi İndir

18 Ocak 2021

Komünite üyelerimizin bilgilerini ve deneyimlerini paylaşarak katkı verdiği bu rapor; kurum içerisinde paylaşılan normlar, sahip olunan değerler, paylaşılan inanç ve anlayış gibi inovasyon kültürünün inşasına etki eden dinamiklere dair içgörü edinme olanağı sunuyor. Kurumun başarısı üzerinde doğrudan etkili olan kurum kültürünün yanında inovasyon kültürünü nasıl inşa etmeye yönelik kıymetli görüşlerin ve deneyimlenmiş bilgilerin bir araya geldiği raporu inceleyebilirsiniz.

Tarım Ekosisteminde İnovasyon Fırsatları
Belgeyi İndir

08 Ocak 2021

Türkiye’deki tarım (ve gıda) inovasyon ekosisteminin anlaşılması, ekosistemdeki ortak sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi, fırsatların ve zorlukların daha erken bir aşamada tespit edilmesi amacıyla hazırladığımız Yeşil Kitap yayında! ‘Teknoloji Üreten Türkiye’ için ortak sorun ve ihtiyaçları tespit etme gayretiyle ortak fayda sağlamak amacıyla birlikte düşünmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, Stratejik Odak Çalışma Komisyonu – Tarım İnovasyon Ekosistemi (STOK-Tarım) keşif araştırma çalışmasını başlattık. Çalışmamız sonucunda ortaya çıkan bulguları ve önerileri ekosistem ile paylaşarak tartışmaya açmak ve paydaşlarımıza bu bağlamda nitelikli bir kaynak sağlamak amacıyla “Tarım Ekosisteminde İnovasyon Fırsatları” yeşil kitabını oluşturduk.

 

Biyo Esaslı Yeni Malzemelerin Endüstriyel Üretimde Yaratacağı Etkiler
Belgeyi İndir

22 Aralık 2020

İdeaport Programı kapsamında yapılan workshop sonucunda 15 teknoloji profesyonelinin görüşleriyle katkı verdiği bir rapor daha hazırlandı. Bu raporun amacı biyo esaslı malzemelerle çalışan veya bu malzemeleri gelecekte kullanmak isteyen teknoloji ekosistemindeki tüm profesyonellere güncel durum hakkında bilgi verebilmek ve içgörü kazandırabilmek. İnceleyebilirsiniz.

 Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması
Belgeyi İndir

30 Kasım 2020

Yüksek nitelikli insan kaynaklarını arz edenlerin ve talep edenlerin düşünce, davranış ve beklentilerini anlamak amacıyla hazırladığımız “Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması” yayında! TeknolojiÜretenTürkiye için TTGV’nin ilgilendiği stratejik konuların üst düzeyde uzman katılımlı çalışmaların yürütülmesi, ekosistem içerisinde tartıştırılması, yaygınlaştırılması ve sonuçların raporlanması misyonuyla hareket edilmiştir.

Yüksek Teknoloji Girişimlerinin Finansmanı
Belgeyi İndir

30 Kasım 2020

Finansman ekosisteminin geliştirilmesi üzerine…

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile birlikte ortaya çıkarılan bu rapor, bir durum analizi ve geleceğe yönelik strateji oluşturma adımıdır. 2019 yılının sonunda 18 portföy yönetim kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması ve çalıştay sonucunda ortaya çıkan veriler ile oluşturulmuştur.

 

Kompozit Malzeme Teknolojilerinin Endüstriyel Üretimde Yaratacağı Etkiler
Belgeyi İndir

20 Ekim 2020

Kompozit endüstrisi gelişmeye devam ettikçe farklı sektörlerde yeni kullanım alanları ortaya çıkıyor. Peki bu kadar kritik bir malzeme türü olan kompozit malzemelerin günümüzde ve yakın gelecekte endüstriyel üretimde nasıl etkiler yaratması bekleniyor? Sanayi temsilcilerinin görüşleriyle katkı verdiği "Kompozit Malzeme Teknolojilerinin Endüstriyel Üretimde Yaratacağı Etkiler" raporunu inceleyebilirsiniz.

Xnovate Fellows Dönem 1 Etki Projeleri
Belgeyi İndir

19 Eylül 2020

Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programında Dönem 1 fellowlarımız, Türkiye’de sanayi alanında “etki” alanı oluşturarak teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında değişimi besleyecek entelektüel zenginliğe katkı sağlayacak 11 farklı projeyi, 11 farklı şirkette yürüterek tamamlamıştır. Çalışmaları üç aşamadan geçerek sizlere sunulan haline gelmiştir. TTGV uzmanlarının geri bildirimleri ile yürütülen çalışmalar sahadan temin edilen güncel verilerle de desteklenmiştir. 

Endüstriyel Üretimin Geleceğinde Malzeme Teknolojilerinin Yaratacağı Etkiler
Belgeyi İndir

25 Ağustos 2020

Yeni malzeme türlerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve seri üretimde kullanımı gelecekte hem kullanıcı deneyimini hem de üreticilerin imalat alışkanlıklarını tamamen değiştirebilir mi? Ülkemizden beyaz eşya, otomotiv, havacılık, madencilik, enerji, ağaç sanayi gibi birbirinden farklı sektörleri ve akademiyi temsil eden teknoloji profesyonellerinin görüşleriyle katkı verdikleri bu raporu inceleyebilirsiniz.

TTGV Reboot 2020
Belgeyi İndir

06 Temmuz 2020

TTGV 'nin misyonu ile bağlantılı olarak ekosistemin güncel veya gelecek ihtiyaçlarını paydaşları ile etkileşim içerisinde anlamayı ve değerlendirmeyi hedeflediği Reboot 2019’da “Teknolojideki Değişimlerin İş Yönetimine Etkileri”ni bu alanda çalışmalar yürütmekte olan konuşmacılar ve davetli konuklarla katılımcı bir modelde değerlendirdik. Öne çıkan değerlendirmeleri haritaladık. Keyifle incelemenizi dileriz.

İnovasyon Sorunlarının Üstesinden Beraber Geliyoruz
Belgeyi İndir

04 Haziran 2020

Xnovate komünitemizde yer alan farklı sektörlerdeki inovasyon uzmanlarımızla bir araya gelerek “İnovasyon Sorunlarının Üstesinden Beraber Geliyoruz” temasını işlediğimiz bir çalıştay gerçekleştirdik. Marka Danışmanı Burcu Ateş'in moderatörlüğünü üstlendiği bu çalıştayda paylaşılan bilgileri ise bu raporda bir araya getirdik. COVID-19 krizi ile birlikte ortaya çıkan avantajlar ve dezavantajların, yaşanan değişimlerin ve pandemi sonrası için tavsiyelerin yer aldığı bu raporu inceleyebilirsiniz.

Technoscape Geleceğin Teknolojileri 2020
Belgeyi İndir

01 Ocak 2020

Technoscape 2020'de teknoloji yatırımcılarımızla şu sorunun yanıtlarını aradık: “Yatırımcılarımız nasıl bir gelecek öngörüyor?” Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde teknolojik inovasyon alanına yatırım yapanlar arasında yer alan kişi ve kuruluşlara gelecekte üssel etki yaratacak teknolojilerin neler olduğunu, gelecekte bu teknolojilerin hayata geçmesiyle bekledikleri etkileri ve bu teknolojilerin ülkemizde sağlıklı bir biçimde geliştirilmesi, kazanılması ve faydalanılması için öneri ve değerlendirmelerini sorduk.

Refresh 2019
Belgeyi İndir

03 Aralık 2019

Her yılın son çeyreğinde farklı disiplinlerden alanında başarılı olmuş kişilerin anlatımıyla zihin açıcı model ve uygulamaları konuştuğumuz ve tartıştığımız Refresh etkinliğinin üçüncüsü, “2019 Refresh” 13 Aralık 2018 tarihinde İstanbul The Grand Wyndham Otel’de gerçekleştirilmiş, teması olarak da “Realignment” olarak belirlenmiştir. Bu etkinlikteki değerli içeriği kalıcı kılmak adına, etkinlik süresince gerçekleşen sohbetlerin ve konuşmaların deşifre metinlerinden derlenen bu kitap hazırlanmıştır.

Technoscape Geleceğin Teknolojileri 2019
Belgeyi İndir

01 Aralık 2018

Teknolojik dönüşüm, tartışmasız biçimde gerek günlük yaşantımızı, gerekse de iş dünyamızı etkileyen başlıca vektör haline gelmiştir. Uluslararası düzeyde geleceğe ışık tutmayı amaçlayan çok çeşitli trend ve öngörü çalışmaları yapılmakta ve bunların bazıları da tercüme yoluyla dilimize kazandırılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde bizzat işin mutfağında olan kişilerin teknolojik değerlendirmelerini yansıtan bir çalışmanın önemli katkı sağlayacağı sonucuna vardık. Kendi kendimize şu soruyu sorduk: “Peki bizim sanayicilerimiz ve teknoloji liderlerimiz nasıl bir gelecek öngörüyor?” Bu çalışma özünde bu temel soruyu yanıtlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sağlık Alanlarında Yeni İş Modelleri
Belgeyi İndir

01 Aralık 2018

Bu çalışmanın amacı, teknolojideki gelişmeler ışığında sağlık sektöründe ortaya çıkan yeni iş modellerine ve tüm bu gelişmelerin sonucu olarak Türkiye’deki duruma bakmak. Bunu yaparken, sağlık sektörünün bir çok alt sektörünün olması ve çoğunda farklı pazara ulaşım yolları olmasından dolayı, tek bir alt sektörü örnek olarak seçmeyi uygun bulduk. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında odaklanarak çalıştık. Bu çalışma 2018 Ağustos ayında sağlık alanında çalışan girişimciler ve uzmanlar ile yapılan detaylı mülakatlar sonucu ortaya çıktı. 

Sağlık Değer Zinciri 101
Belgeyi İndir

01 Aralık 2018

Uzun yıllar boyunca küçük değişikliklere uğrayarak hizmet veren sağlık sanayinin günümüzde ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğine şahit oluyoruz. Gerçekleşmekte olan dönüşümü anlamlandırabilmek için öncelikle sağlık sanayinin bir değer zinciri olarak işleyiş biçimin anlaşılması ihtiyacını hissettik. Bu çalışma sağlık sanayinin alt sektörleriyle (tıbbi cihaz, ilaç ve sağlık hizmetleri) birlikte nasıl değer ürettiğine ışık tutacak özlü ve bir temel kaynak olmak üzere hazırlanmıştır. 

Faydalı olmasını dileriz.

Sanayide Dijital Dönüşüm: Eğitim
Belgeyi İndir

13 Kasım 2018

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde, sanayinin rekabet gücünün artırılabilmesi ve sürdürülebilir kılınması, üretimde verimlilik artışı sağlanması, işgücü niteliğinin sürekli iyileştirilmesi, akıllı üretim sistemlerinin hayata geçirilmesi ve değer zincirinin tüm halkalarında teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanılması için gerekli politikaların oluşturulması amacıyla 2016 yılında çalışmalarına başlamıştır. 

Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi
Belgeyi İndir

01 Kasım 2018

“Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi” başlıklı bu çalışma ile, yukarıda değinilen hususlar dikkate alınarak, sektör ile ilgili kavramlar, dünyada durum ve ÖNSÖZ 12 bazı ülke örnekleri, Türkiye’de durum, analizler ve bunlara dayanan bir strateji önerisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede bölümler şeklinde; Tıbbi Cihaz Tanım ve Kapsamı, Dünyada Tıbbi Cihaz Sektörü ve değişik özellikleri nedeniyle öne çıkan ABD, Brezilya, İtalya ve Japonya’ya dair sektöre ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

2030’a Doğru Sağlık Genel Bir Bakış
Belgeyi İndir

01 Kasım 2018

Uzun yıllar boyunca küçük değişikliklere uğrayarak hizmet veren sağlık sanayinin günümüzde ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğine şahit oluyoruz. Değişen ve gittikçe karmaşıklaşan dünyamızda, gelişen teknolojilerin de etkisiyle dönüşen ve insanlar için vazgeçilmez bir sektör olan sağlık sektörünün geçirmekte olduğu bu süreci anlama ve geleceğe ışık tutma ihtiyacını hissettik. Yine paydaşlarımızın katkılarıyla oluşturulan bu rapor, dönüşüme yönelik öngörülerimizi siz paydaşlarımızla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Teknoloji Firmalarında Başarılı Uluslararasılaşma Stratejileri Analiz Çalışması
Belgeyi İndir

01 Kasım 2018

Bu rapor, girişimlerin yurt dışına açılma konusunda nasıl başladıkları, ne tip hazırlıklar yaptıkları, yeni pazarlara giriş yaptıklarında hangi konularda ne gibi durumlarla karşılaştıklarını, ne tip zorluklarla mücadele ettiklerini anlamak adına hazırlanmıştır. Bu rapor yerel pazarda kalmak istemeyen, global bir girişimci olma hayali kuran girişimcilere ne tip yollardan geçebileceği, ne tip zorluklarla karşılaşabileceği ile ilgili fikir vermek amacını gütmektedir. 

Refresh 2018
Belgeyi İndir

01 Nisan 2018

Refresh etkinlikleri ile farklı disiplinlerden alanında başarılı olmuş kişilerin anlatımıyla zihin açıcı model ve uygulamalar konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Geçtiğimiz yıl 30 Kasım 2017 tarihinde Grand Tarabya Otel’de düzenlenen Refresh 2018’in teması olarak da farklı veya yeni açıdan bakmak anlamına gelen İngilizce “Reframe” kelimesi seçilmiştir. 2018 Refresh’de kendi alanlarında veriyi doğru çıkarımlarla anlamlandıran, ürüne veya hizmete dönüştürme sürecinde tasarımlayan, dijitalleşmeyi sosyal etkisini de düşünerek adapte edebilen cesaretli ve farklı açıdan bakmayı bilen öncüllerin; tasarım, sosyal sorumluluk, sağlık, tarım, spor, güvenli şehirler ve mutfak alanlarında zihin açıcı uygulamalarını konuk ettik. 

Teknoloji Dosyası 2: Sağlık Teknolojileri Patent Verileri Analizi
Belgeyi İndir

01 Ocak 2018

Girişimcilik ekosistemindeki teknolojik gelişmişlik düzeyinin ölçülebilmesi ve anlamlandırılabilmesi için bir referans noktasına ihtiyaç vardır. Literatürde, en nesnel ve kapsamlı referans noktası olarak patent verileri kabul edilmektedir. Patentler; şirketlerin, bölgelerin ve ülkelerin potansiyeli, yükselen teknolojiler, teknolojik gelişmede üniversitelerin rolü, araştırma alanları, tetikleyiciler, teknik bilgi ve beceri dağılımı ve çok uluslu şirketlerin stratejileri noktalarında açıklayıcı niteliğe sahiptir. Sağlık teknolojileri alanında raporun oluşturulması için yapılacak çalışmalar, ülkenin inovasyon potansiyelini incelemede ve bu potansiyelin stratejik hedef belirlemede yol gösterici olmasını amaçlamaktadır.

Teknoloji Dosyası 1: Sağlık ve Dijitalleşme
Belgeyi İndir

01 Ekim 2017

Sağlık sektörü, dünyadaki hızlı teknolojik dönüşümden daha fazla faydalanmanın yollarını arıyor. Büyük Veri ve Yapay Zekâ alanlarındaki gelişmeler; düşük maliyet, önleyici tıptaki gelişme, erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin hızla çoğalması gibi faydaları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla inovasyon, sağlık sektörü açısından bir zorunluluk halini almış durumda. Klick Health sitesi tarafından yapılan bir araştırma insanların sadece yüzde 17’sinin sağlık sektörünü en inovatif sektörler arasında gördüğünü, ancak yüzde 40’ının olması gerektiğini düşündüğünü gösteriyor. "Sağlık ve Dijitalleşme" dosyası, sağlığın teknoloji ile buluştuğu noktaları anlatılıyor. 

Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi

01 Eylül 2017

Marmara Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Benzer'in kaleme aldığı  "Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi" kitabı ilk baskısıyla yayında! Kitaptan öğretmenlerin teknolojiyi daha etkin kullanabilmelerini sağlamak amacıylka web 2.0 araçlarının tanıtımı ve uygulamaya dönüş örnekleri veriliyor. Zihin haritaları oluşturma, test hazırlama gibi temalarla kapsamında öğretmen ve öğrencilere istedikleri programı test edebilme ve seçebilme hakkı verebilmek için 4 adet program yer alıyor. 

Not: Yayının telif hakları yazar Ahmet Benzer'e aittir. Kitabı, [email protected] adresine e-posta yollayarak isteyebilir, "Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi" adlı Facebook sayfası üzerinde iletişime geçebilirsiniz. 

Telekomünikasyonun Öyküsü - Dr. T. Fikret Yücel
Belgeyi İndir

01 Aralık 2016

Bu çalışmada telgrafın icadından bilgi toplumu oluşturan akıllı telefonlara ve bulut teknolojilerine kadar  "İletişim" teknolojilerinin geçmişten bugüne gelişimi anlatılıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'deki telekomünikasyon alanın kuruluşu ve gelişimini ile Türkiye teknoloji tarihine de ışık tutuyor. 

Dr. Akın Çakmakcı V. Tez Ödülleri 2016; Sanayide Uygulanmış Akademik Tez Çalışmaları
Belgeyi İndir

01 Ocak 2016

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge  faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide başarıyla uygulanmış akademik tez çalışmalarını  desteklemektedir.

Bu kitap Dr. Akın Çakmakcı 5. Tez Ödüllerinde finale kalan ve başarıyla uygulanmış projeleri tanıtmak ve başarı  hikayelerini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Cumhuriyet Türkiye'sinin Sanayileşme Öyküsü
Belgeyi İndir

01 Ekim 2015

Dr. T. Fikret Yücel’in TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından e-kitap olarak yayınlanan “Cumhuriyet Türkiye’sinin Sanayileşmede İlk Önemli Adımı: Birinci Beş Yıllık Planı (1934-1938)” (90) makalelerine yapılan ilavelerle ortaya çıkan bu kitap Türkiye’nin sanayi öyküsünü Erken Dönem Sanayileşme Deneyimi, 1980 öncesi ve sonrası dönemi olarak ele alıp okuyucularla buluşturuyor.

Refik Üreyen ile Ar-Ge'nin Öyküsü
Belgeyi İndir

01 Ocak 2015

Refik Üreyen’in kaleminden Arçelik A.Ş‘deki Ar-Ge Birimi’nin kurulması ve geliştirilmesi sürecini anlatan bu öykü, kendi deyimiyle “her ne kadar büyük bir şirketin içinde geçiyorsa da, büyüklüğüne bakılmaksızın birçok şirket için iyi bir referans…”

TTGV’ye Yönetim Kurulu Üyesi (1997-2002), Genel Sekreter Danışmanı ve İstanbul Temsilciği (2002-2011) görevleriyle uzun yıllar emek vermiş ve katkı sağlamış olan Refik Üreyen’in aramızdan ayrılışının ilk yılında, ekosistemdeki tüm paydaşlarımıza önemli bir rehber olacağını düşündüğümüz ve ilk basımı 2010 yılında TMMOB tarafından yapılmış olan “Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri – IV” yayınında yer alan “Bir Ar-Ge Öyküsü” isimli bölümünü, yol arkadaşlarının da katkılarıyla zenginleştirilerek basıma hazırlandık. Türkiye'nin Ar-Ge serüvenine ışık tutan bu çalışma, Türkiye teknoloji gelişimi tarihine katkıda bulunmaktadır.

EKOSKOP: Sürdürülebilir Rekabetçilik için Temiz Üretim
Belgeyi İndir

01 Ocak 2014

Sürdürülebilir Rekabet ve Yeşil Büyüme konusunda dünyada ve Türkiye’de öne çıkan yaklaşımlara değinen EKOSKOP’ta TTGV’nin Türkiye’deki kapasite artırılmasına önemli katkılar yaptığı temiz üretimendüstriyel simbiyoz gibi yaklaşımlara ve uygulamalarına yer verildi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Proje Desteği’nden yararlanarak projesini tamamlamış ve örnek olarak seçilmiş 12 firmanın çevre teknolojileri ve enerji verimliliği alanlarındaki 14 projesinin başarı öyküsüne de yer verilen EKOSKOP'ta projelerin geliştirme süreçleri ve sağladıkları kazanımlar değerlendirildi.

Toplam yatırım tutarı yaklaşık 14 Milyon Dolar olan 14 Projeye TTGV tarafından 5,5 Milyon Dolar destek sağladı. Ortalama geri ödeme süresinin 2 yıl olduğu projelerin çevresel kazanımlarında ise 7 milyon m3/yıl doğalgaz, 1.25 milyon kWh elektrik tasarrufu sağlandı, CO2 salımında 54.500 bin ton/yıl  ve atık miktarında ise 32.000 ton/yıl azaltım gerçekleştirildi.

TTGV ile 21 Yıl (1991 - 2012)
Belgeyi İndir

01 Kasım 2013

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nin Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyonu şekillendiren 21 Yılı, uzun yıllar TTGV’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olan Dr. T. Fikret Yücel’in elinden kaleme alındı. Dünya ve ülke gündemindeki önemli gelişmelere de değinen bu kitap, Türkiye'nin teknoloji gelişimi tarihine ışık tutuyor. (Detaylı incelemek isteyenler [email protected] adresi üzerinden yazarak dokümanın en yüksek kalitedeki haline erişim sağlayabilirler.)

Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi
Belgeyi İndir

01 Ekim 2013

Bu çalışma, teknolojiAr-GeAr-Ge destekleri, patent, tasarım ve marka gibi unsurların firmaların uluslararası rekabet gücüne katkısının ortaya konulması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlıgı Himayelerinde TTGV destegi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, firmaların uluslararası rekabet gücünün göstergesi olarak ihracat miktarı ve ihracat birim fiyatı alınmış, bu şekilde “teknoloji” bileşenlerinin, Türkiye’nin 2023ihracat hedefine” sağlayacağı katkı belirlenmeye çalışılmıştır.

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı Proje Özetleri
Belgeyi İndir

05 Nisan 2013

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi (BTC Şti.) tarafından desteklenen ve TTGV tarafından yürütülen "İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi" kapsamında yapılan çalışmalarda bölge açısından öncelikli sektörler, atıklar ve alanlar belirlenmiş ve buna yönelik simbiyoz olanakları değerlendirilmiştir. Belirlenen birçok olanak için Ar-Ge ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu kapsamda gerek firmalar arasında gerekse de firmalar ve araştırma kurumları arasında işbirliği potansiyelleri oluşmuştur. Bölgenin sanayi yoğun olması ve ileriye yönelik olarak da sanayi ve enerji alanlarında bölgesel gelişmenin planlanması endüstriyel simbiyoz ve temiz üretimin gelişim potansiyelini artırmaktadır. 

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi
Belgeyi İndir

01 Ocak 2013

Biyoteknoloji, 21.yüzyıl için dünyanın yeni ve en önemli araştırma alanlarından biri kabul edilmektedir. Fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden, mühendislik ve sosyal bilimler ve uygulamalarına kadar geniş bir spektrumun ilgi alanına giren bu disiplin temel ve uygulamalı bilimlerin de en fazla iç içe  olduğu ve birlikte çalıştığı sektörlerdendir. Bu yoğun ve derin araştırma odaklı alan için en kısa tanım doğrudan isme yansımıştır: Biyoteknoloji.  Böylece biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamaları ya da biyoloji ve teknolojinin çok değişik kombinasyonlarının en kısa şekilde ifade edilmesi mümkün olmuştur.

Green Entrepreneurship in Turkey
Belgeyi İndir

01 Mayıs 2012

2011 yılında, İspanya’da faaliyetlerini yürüten Temiz Üretim Bölgesel Çevre Merkezi (RAC/CP) Akdeniz Bölgesi’nde Sürdürülebilir Girişimcilik ve Yeşil İstihdam Stratejisi’nin (SEGEM) gelişimi için bir çalışma başlattı. RAC/CP Yeşil girişimcilik ruhunun Akdeniz bölgesinde geliştirilmesini sadece çevresel, sosyal ve ekonomik darboğazlara çözüm getirecek bir strateji olarak değil aynı zamanda inovasyona yönelik fırsatların yaratılmasını sağlayacak bir yöntem olarak da görmektedir.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, öncelikle Akdeniz ülkelerinde yeşil girişimliğin mevcut durumunun belirlenmesi, örnek uygulamaların derlenmesi ve buna yönelik raporların hazırlanarak yaygınlaştırması hedeflendi. TTGV ile RAC/CP işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada "Türkiye’de sürdürülebilir yaşam tarzının oluşmasına yönelik" yeşil girişimciliğin mevcut durumunu, zorluklarını ve fırsatlarını da tanımlayan araştırma ve incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmalar, yeşil girişimcilik örnekleri ile birlikte "Green Entrepreneurship in Turkey" yayınında toplandı.

ABD Üniversite Teknoparkları İnceleme Çalışması Türkiye İçin Gözlem ve Öneriler
Belgeyi İndir

01 Ocak 2012

Bu çalışma, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, ODTÜ Teknopark, Bilkent Cyberpark ve Hacettepe Teknopark işbirliğinde düzenlenen ABD Araştırma Geliştime Merkezleri gezisi sonrası TTGV uzmanları tarafından kaleme alındı. Çalışmada'da ABD'deki rekabet gücü yüksek üç bölge olan, Boston, Raleigh-Durham ve Austin-Teksas'da ‘Üniversite Teknoparkları İnceleme Çalışması’ kapsamında edinilen izlenimler ve Türkiye için gözlem ve öneriler aktarılmaktadır.

"ABD Üniversite Teknoparkları  İnceleme Çalışması"nın Türkiye'deki teknoparklar da dahil olmak üzere inovasyon sektörünün hızla büyümesi için atılması gereken adımlarla ilgili önemli bir rehber olacağına inanıyoruz.  

Girişim Sermayesi: Türkiye için Çıkarımlar ve Öneriler
Belgeyi İndir

01 Ocak 2012

Türkiye’deki girişim sermayesinin, farklı girişimlerin ihtiyacı olacak tüm yatırım aşamaları için doğru bir model çerçevesinde yaygınlaşmasının kamu müdahalesi ile teşvik edilmesinin yaratabileceği ekonomik kazanımlar tartışılmaktadır. Bu açıdan, küresel arenada rekabet edebilecek, hızlı büyümekatma değer artışı ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan girişimlerin finansman ihtiyacına katkıda bulunacak, özel sektör ve kamu ortaklığına dayalı kurumsal bir yapının getireceği faydalar, başarılı model ve ülke örneklerine referans verilerek ve Türkiye ekonomisi baz alınarak ortaya konmaktadır.

Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar
Belgeyi İndir

01 Kasım 2011

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Haziran 2008'de Türkiye'nin iklim değişişikliğiyle mücadele edebilmesi için gerekli stratejilerin oluşturulması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı” başlatıldı. Bir alt program olarak “Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” TTGV tarafından yürütüllen ve program kapsamında, ülkemiz sanayisi için oldukça yeni ancak bir o kadar da gerekli olan “eko verimlilik (temiz üretim)” yaklaşımının benimsenmesine yönelik önemli adımlardan biri olan bu kılavuz kitap sanayiciler ve ilgili uzmanlara yol göstermesi amacıyla hazırlandı.

Sektörel İnceleme Çalışmaları - II
Belgeyi İndir

08 Haziran 2011

İleri Teknoloji Projeleri Destek Programı

Sektörel İnceleme Çalışmaları - II

Gıda Teknolojileri

Biyomedikal Teknolojiler

İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri

Sektörel İnceleme Çalışmaları - I
Belgeyi İndir

08 Nisan 2011

İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programları Raporu

Temiz Üretim
Belgeyi İndir

01 Eylül 2010

Çevre ve Orman Bakanlığı 2009 yılında ülkemizde temiz (sürdürülebilir) üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik bir yol haritası için altyapının oluşturulması amacıyla, “Türkiye’de Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların ve Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi”ni başlatmıştır. Proje, Çevre ve Orman Bakanlığı adına TTGV tarafından Prof. Dr. Göksel N. Demirer danışmanlığında yürütülmüştür. Projede ülkemizdeki “temiz (sürdürülebilir) üretim” konusu ile ilgili mevcut durumun, “kapasite, kaynak, yasal düzenleme, teşvik mekanizmaları ve yapılan çalışmalar” bağlamında değerlendirilerek, uluslararası uygulamalar ile karşılaştırılması ve ülkemiz ihtiyaç ve koşulları doğrultusunda önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir. 2010 yılında yayınlanan bu Rapor, söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışma ve değerlendirmelerin yer aldığı Sonuç Raporu olup, Projenin önemli çıktılarındandır.

Üniversitesi Sanayi İşbirliği'nde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri
Belgeyi İndir

01 Mayıs 2010

Bu yayın, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından, 2010 yılında üniversite sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konularında yapılan çalışmaların çıktılarının bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıktı. 

Akademik araştırmaların ticarileştirilmesine öncülük eden Teknoloji Transfer Arayüzlerinin kavramsal altyapısının irdelendiği bu çalışmada, Dünyada öne çıkan başarılı örnekler değerlendirildi. Türkiye'deki başlıca teknoloji transferi arayüzleri incelenerek, bu konuda ülkemiz için yararlı olacağı düşünülen bazı tespit ve önerilere yer verilmiştir.

Dünyada ve Türkiye'de Üniversite Sanayi İşbirliği
Belgeyi İndir

01 Mart 2010

Üç kısımdan oluşan "Dünyada ve Türkiye'de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (USAMP)" başlıklı bu kitabın birinci bölümünde; üniversite-sanayi işbirliğinin dünyadaki tarihsel gelişimi, bu konuda yeni yaklaşımlar ile işbirliği süreçleri için temel unsurlar, kavramlar ve ana işbirliği yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca giderek önem kazanan “Teknoloji Transfer Arayüzleri” farklı boyutlarıyla değerlendirilmiş ve işbirliği süreçlerinde Türkiye ile benzer problemler yaşayan Kore incelenmiştir. İkinci bölümde tarihsel bir süreç içinde Türkiye’de üniversite-sanayi ilişkisi ele alınmış, işbirliği olarak değerlendirilebilecek mekanizmalar bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve ülkemizde işbirliği süreçlerine dair bazı tespitler yapılmış ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise ülkemizde modelleme çalışmaları için örnek alınabilecek başarılı bir uygulama olan ancak 2006 yılında son bulan “Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı’nın (ÜSAMP)" öyküsü anlatılmıştır.

Ulusal Teknoloji ve Yenileşim Kapasitesinin Geliştirilmesi için Modeller
Belgeyi İndir

01 Ocak 2009

2008 yılında Kore Kalkınma Enstitüsü (Korea Development Institute-KDI) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV) arasında, Kore Hükümeti tarafından belirlenen öncelikli ülkelerle Kore'nin çeşitli alanlardaki tecrübelerinin paylaşılması amacıyla bir "Bilgi Paylaşım Programı" yürütüldü. TTGV tarafından hazırlanan bir program önerisi sonucunda, Türkiye 2008 yılı için öncelikli ülkelerden biri olarak seçilmiş ve "Ulusal Teknoloji ve Yenileşim Kapasitesinin Geliştirilmesi için Modeller" başlığı altında bir program yürütülmesine karar verildi. Program kapsamında TTGV ve KDI uzmanları işbirliğinde hazırlanan çalışmada:

* Kalkınma Stratejisi ve Ulusal Yenileşim Sistemi
* Kümelenme ve Sınai Altyapının Yenilenmesi
* Üniversite Sanayi İşbirliği
* Teknoloji, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezleri

konularında Kore ve dünyadan örneklerle, Türkiye'nin bu alandaki yol haritasına katkıda bulunulması amaçlandı.

 

Belgeyi İndir

01 Ocak 1970

Xnovate Circle komünite üyelerimizin katkılarıyla hazırladığımız İnovasyon Vaka Çalışmaları’nın dördüncüsü karşınızda!

Xnovate programı kapsamında her yıl teknoloji ve inovasyon konusunda alanında uzman kurumların yöntemlerine ve inovasyona dair örnek çözümlerine yer vermeyi planladığımız İnovasyon Vaka Çalışmalarında ele aldığımız yeni konumuz “Çok Uluslu Şirketlerde İnovasyon Etkileri” oldu. Ford Otosan’ın perspektifi ile uluslararası şirketlerin inovasyon stratejisi ile yarattıkları bölgesel etkileri incelediğimiz bu vaka çalışmasına göz atabilirsiniz.

Çeviri Yayınlar

Küresel rekabet şartlarında teknoloji geliştirme ekosistemini desteklemek üzere; teknolojik yenilik alanında kendi imkânlarının ötesinde etki yaratmak isteyenlere, geliştirdiğimiz yenilikçi modeller ile güvenilir ve şeffaf bir aracılık platformu sağlarken özenle seçilmiş çeşitli yabancı yayınları da dilimize kazandırıyoruz. Teknoloji ve inovasyon ekosistemini yenilikçi fikirlerle buluşturmak amacıyla hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz sınırlı sayıdaki basılı yayınlarımızı akademik araştırma ve değerlendirmeler için Türkiye’nin önde gelen devlet üniversitelerinin kütüphanelerine iletiyoruz. Başta Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere kurucular kurulumuzda bulunan kişi ve kurumlara gönderiyor, ayrıca TTGV faaliyetlerine katılan ve süreçleri takip eden kişiler ile paylaşıyoruz. Çeviri yayınlarımızın bulunduğu kütüphanelerin tüm listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Bilimi Odaklı Düşünme

08 Ocak 2021

Veri Bilimi Odaklı Düşünme - Longbing Cao

Çalışılmayan Bir Dünya

27 Aralık 2020

Çalışılmayan Bir Dünya - Daniel Susskind

Yıkıcı Zihniyet

30 Kasım 2020

Yıkıcı Zihniyet - Charlene Li

Yalın Etki

16 Ekim 2020

Yalın Etki - Ann Mei Chang

Bir İnovasyon Kültürü İnşa Etmek

29 Haziran 2020

Bir İnovasyon Kültürü İnşa Etmek - Cris Beswick

Küresel Doğanlar, Ağlar ve Çok Uluslu Büyük İşletme

08 Haziran 2020

Küresel Doğanlar, Ağlar ve Çok Uluslu Büyük İşletme - Sharmeen Prashantham

Çinli Yenilikçilerin Öğrettikleri

08 Haziran 2019

Çinli Yenilikçilerin Öğrettikleri - Mark J. Greeven

Tıbbın Geleceğine Yolculuk

25 Aralık 2018

Tıbbın Geleceğine Yolculuk - Bertalan Mesko

 

İnovasyonu Haritalamak

13 Ekim 2018

İnovasyonu Haritalamak - Greg Satell

Yenilikçinin Hipotezi

13 Temmuz 2018

Yenilikçinin Hipotezi - Michael Schrage

Makine - Platform - Kitle

06 Temmuz 2017

Makine - Platform - Kitle / Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson

Platform Devrimi

01 Ocak 2016

Platform Devrimi - Sangeet Paul Choudary, Marshall W. Van Alstyne, Geoff G. Parker

İnfografikler

Programlarımız, strateji ve uzgörü faaliyetlerimiz ve kendimize misyon edindiğimiz toplumsal fayda odaklı çalışmalarımız kapsamında bilgiyi daha kolay anlaşılır hale getirmek için infografik oluşturmayı sıklıkla tercih ediyoruz. Ekosistemle buluşturmak istediğimiz bu infografikleri indirebilir ve detaylı inceleyebilirsiniz.

Komünite Nedir?
Belgeyi İndir

17 Eylül 2021

Bugüne kadar sizlere farklı komünitelerimizden bahsettik, bugün ‘Komünite nedir?’ biraz bundan bahsetmek istedik. İngilizce community (commun-unity) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen komünite, ortak değerler etrafında düzenli olarak bir araya gelen, birlikte yapan/üreten ve birlikte öğrenen ‘gönüllü’ bir grup insanı ifade eder. Aynı yerde yaşayan veya ortak çıkarları olan insanlardan farklıdır. Bir otobüs durağında bekleyen bir grup insanın da ortak çıkarları vardır, ancak onlara bir komünite diyemeyiz.

Bizim için komünite ne demek, neden önemsiyoruz, ne amaçlıyoruz? Society (toplum) ve committee (komite) gibi komünite ile karıştırılan terimler ne ifade ediyor? Sık sorulan soruları yanıtladığımız infografiği detaylı inceleyebilirsiniz!

İnovasyon: Konfor Alanının Dışına Çıkmak
Belgeyi İndir

16 Eylül 2021

“İnovasyon: Kurumsal Konfor Alanının Dışına Çıkmak” başlığı altında AZOR Brand & People Solutions Kurucusu ve Öğretim Görevlisi, Araştırmacı Emre Başkan ile gerçekleştirdiğimiz webinar yayını sonrası, Emre Başkan’ın değerli katkıları ile hazırladığımız webinar infografiğini sizlerle paylaşıyoruz. Bu infografik ile kurum konfor alanı ve bu alanı oluşturan zeminler, inovasyon süreçlerinde konfor alanının etkileri ve konfor alanının dışına çıkmak için dikkat edilmesi gereken değerler ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Yeni Nesil Metal Alaşımlar: Alaşım Tasarımı ve Yarattığı Fırsatlar
Belgeyi İndir

16 Eylül 2021

Ideaport Connect webinar serimizde gerçekleştirdiğimiz webinar yayınlarından süzülen önemli bilgilerin yer aldığı infografik serimiz 2021 yılı gündeminde gerçekleştirilen yeni webinar yayınları ile kaldığı yerden devam ediyor. Doç. Dr. Caner Şimşir’in konuk olduğu "Yeni Nesil Metal Alaşımlar: Alaşım Tasarımı ve Yarattığı Fırsatlar" webinarında öne çıkan bilgileri derlediğimiz yeni infografiğimizi inceleyebilirsiniz.

Yenilikçiliğin Değere Dönüşüm Hikayesi
Belgeyi İndir

24 Ağustos 2021

“Yenilikçiliğin Değere Dönüşüm Hikayesi - Koç Holding ve Açık İnovasyon” başlığı altında Koç Holding İnovasyon ve Fikri Haklar Yöneticisi Samir Deliormanlı ile gerçekleştirdiğimiz webinar yayını sonrası, Samir Deliormanlı’nın değerli katkıları ile bir webinar infografiği hazırladık. Paylaşılan bilgilerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olması amacı ile hazırladığımız bu infografiği inceleyerek açık inovasyon çalışmalarının odak noktaları, ekosistemde karşılaşılan süreçler ve bu süreçlerdeki istatistiksel veriler ve kaynaklar ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Yaygın Etki Değer Zinciri
Belgeyi İndir

22 Temmuz 2021

Pactport programımız kapsamında karmaşık problemden çözüme ve yaygın etkiye giden yola dair bir değer zinciri hazırladık. Teknolojinin bu değer zincirinin her bir basamağındaki değiştirici ve dönüştürücü gücünü paydaşlarımızla birlikte keşfediyoruz.

İnovasyon Takımları
Belgeyi İndir

14 Temmuz 2021

Xnovate Circle kapsamında yürütülen İnovasyon Günlüğü Buluşmaları kapsamında yayına alınan içeriklerimizi görselleştirerek ekosistemle paylaşmayı önemsiyoruz. “İnovasyon Takımları”başlığı altında Model Bilgi İşlem Genel Müdürü Selma Mertel ile gerçekleştirdiğimiz webinar yayını sonrası, Selma Mertel’in değerli katkıları ile hazırladığımız webinar infografik yayında!

TTGV Gözünden Yaygın Etki
Belgeyi İndir

07 Temmuz 2021

Pactport; yaygın etki yaratmak isteyen ekosistem paydaşlarını harekete geçirecek ve birlikte üretmelerine imkan sağlayacak bir buluşma zeminidir. Peki 'yaygın etki' nedir? Bu kapsamdaki TTGV anlayışını özetleyen infografiğimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Teknoloji Yoluyla Yaygın Etki Öyküleri #2
Belgeyi İndir

02 Temmuz 2021

Hem uzaktan hem de çevrimdışı bir eğitim platformu mümkün mü? Pactport Programımız kapsamında hazırladığımız Teknoloji Yoluyla Yaygın Etki Öykülerimizi sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Daha iyi ve verimli çözüm arayışındaki paydaşlarımızı harekete geçirmeyi hedeflediğimiz bu programımıza dair gelişmeleri takip etmeyi unutmayın! 

Çalıştay Günlüğü: Aidiyet
Belgeyi İndir

25 Mayıs 2021

Xnovate Circle olarak gerçekleştirdiğimiz Ortak Akıl Çalıştayımız sonrası hazırlanan Çalıştay Günlüğü'nde bu kez “İnovasyon Kültürü: Aidiyet” boyutunu ele aldık.
Kurum içerisinde çalışanın kuruma duyduğu aidiyeti etkileyen faktörlerin neler olduğu; çalışanların aidiyet duygusunun oluşması ve gelişmesi için uygulanabilecek süreçler ve çalışanların iş süreçlerinin geliştirilmesine aktif katılımlarının aidiyet duygusunu olumlu yönde etkilediği üzerine konuştuk.

Ortak Akıl Çalıştayı sonrası katılımcılarımızın değerli görüşleriyle hazırladığımız "Çalıştay Günlüğü" infografiğini inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İnovasyon için İş Birlikleri ve Ağlar
Belgeyi İndir

10 Mayıs 2021

Xnovate programı kapsamında “Kurumsal İnovasyon için İş Birlikleri ve Ağlar” başlığı altında Cisco Deneyim Merkezleri Küresel Strateji ve Operasyon Lideri Emre Özbek ile gerçekleştirdiğimiz webinar yayını sonrası, Emre Özbek’in değerli katkıları ile hazırladığımız webinar infografik yayında!İnfografiği inceleyerek kurumsal inovasyon için iş birliklerinin ve ürünün pazara çıkış yolculuğunda farklı ağların önemi ve kurumsal inovasyon iş birlikleri oluşturmak için sorulması gereken doğru sorular hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İnovasyon Kültürü: İş Birliği
Belgeyi İndir

30 Nisan 2021

Xnovate Circle komünite üyelerinin bilgi ve tecrübelerini eğlenerek ve etkileşimli bir şekilde birbirlerine aktardıkları ortak akıl çalıştaylarında bu kez çalışma ortamlarında iş birliğinin öneminden ve kurumlar arası yapılan iş birliklerindeki kritik noktaları gündem oldu. Çalıştayda, kurumların inovasyon kültürünü geliştirebilmesi için iş birliği kavramının ne denli önemli olduğu bir kez daha açığa çıktı. Xnovate Circle komünitesinin bu çalıştay hakkındaki kısa yorumlarını bir araya getirdiğimiz “Çalıştay Günlüğü”nü inceleyebilirsiniz.

Teknoloji Yoluyla Yaygın Etki Öyküleri #1
Belgeyi İndir

29 Nisan 2021

PactPort programımız kapsamında ortak problemlerimizin çözümünde teknolojinin sağladığı değiştirici ve dönüştürücü fırsatlara dikkat çekmeyi hedeflediğimiz yaygın etki için teknolojiye odaklanıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız teknoloji yoluyla yaygın etki öykülerinin ilkini sizlerle paylaştık.

Karmaşık Problemler
Belgeyi İndir

08 Nisan 2021

Pactport Programımızda, toplum olarak karşı karşıya kaldığımız karmaşık problemler için teknolojinin sunabileceği çözüm fırsatlarını ele alacağız. Karmaşık problemler hangileridir ve neden karmaşıklardır? Bu soruların cevabını aradığımız ve sorunları/çözümleri örneklendirdiğimiz infografiğimiz yayında!

İnovasyon Kültürü: Çalışan Gelişim Ortamı
Belgeyi İndir

07 Nisan 2021

Xnovate Programı kapsamında  “İnovasyon Kültürü: Çalışan Gelişim Ortamı” başlıklı ortak akıl çalıştayı gerçekleştirdik.

Kişisel gelişim fırsatları ile çalışanın motivasyonunu sağlarken sürecin grup çalışmalarıyla desteklenmesini sağlayarak rekabet ortamı oluşturabilen liderliğin öneminden bahsettik. Kurumlar içerisinde çalışan gelişim ortamını destekleyen liderlerin varlığı, insan odaklı bakış açısı ile yakından ilişkili olabilir.
Oldukça keyif aldığımız bu ortak akıl çalıştayı sonrası katılımcılarımızın değerli görüşleriyle hazırladığımız "Çalıştay Günlüğü" infografiğini inceleyebilirsiniz.

Endüstriyel Üretim Dönüşürken İnsan-Makine Etkileşimi: Bugün ve Gelecekteki Teknoloji Trendleri
Belgeyi İndir

22 Mart 2021

Endüstriyel Üretim Dönüşürken İnsan-Makine Etkileşimi: Bugün ve Gelecekteki Teknoloji Trendleri” başlıklı Ideaport Programı webinarımızda Dr. Erdem Öğüt’ün aktardığı bilgilerle hazırladığımız infografik yayında! Daha fazla bilgi sahibi olmak için inceleyebilirsiniz.

Küresel Filantropide Yeni Soluk
Belgeyi İndir

17 Mart 2021

Yeni programımız Pactport kapsamında, filantropi dünyasındaki ulusal ve uluslararası boyutta ders çıkarılabilecek yönetsel ve teknolojik uygulamaları takip ederek ekosistemin dikkatine sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, filantropi dünyasında yaşanan dönüşüm ve değişimleri ele aldığımız ilk infografiğimiz "Küresel Filantropide Yeni Soluk" yayında!

İş Bankası'nın İnovasyon ve Girişimcilik Yolculuğu
Belgeyi İndir

11 Şubat 2021

Xnovate Programı kapsamında İş Bankası Girişimcilik Birim Müdürü Emre Ölçer ile gerçekleştirdiğimiz webinar için bir infografik özet hazırladık. İnovasyon yolculuğuna kurum içinden değil, kurum dışından başlamayı tercih eden İş Bankası’nın kültür dönüşümü hakkında merak ettiklerinizi bu çalışmada bulabilirsiniz.

Tarım Ekosisteminde İnovasyon Fırsatları - İnfografik Özet
Belgeyi İndir

10 Şubat 2021

Stratejik Odak Çalışma Komisyonu – Tarım İnovasyon Ekosistemi (STOK-Tarım) keşif çalışmamız kapsamında Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon perspektifleriyle tarım ve gıda ekosisteminin keşfedilmesi ve anlaşılması için hazırladığımız ‘Tarım Ekosisteminde İnovasyon Fırsatları’ araştırmasını sizler için özetledik. Tarım, hayvancılık ve gıda üretimi alanlarını mercek altına alan araştırmanın altı çizdiğimiz bulgularını içeren infografik yayında! İnceleyebilirsiniz:

Üç Boyutlu Biyoyazıcılarla Doku ve Organ Biyobasımı
Belgeyi İndir

04 Şubat 2021

Küresel biyomalzeme pazarı bugün dünyada hangi noktada? Biyobasımın kriterleri nelerdir, hangi aşamalardan geçer? Biyobasım yöntemleri ve uygulamaları hangi teknolojileri kapsıyor? İdeaport Programı kapsamında "Üç Boyutlu Biyoyazıcılarla Doku ve Organ Biyobasımı: Güncel Uygulamalar & Yeni Malzemeler" başlıklı webinarımızda Dr. Buğra Ayan'ın paylaştığı bilgileri derlediğimiz infografik yayında! Üç boyutlu yazıcılar ile doku ve organ üretiminde kullanılan biyomalzeme ve biyobasım teknolojilerine yakından bakmak için inceleyebilirsiniz:

Kurumsal İnovasyon için Liderlik
Belgeyi İndir

04 Şubat 2021

4 Şubat 2021'de gerçekleştirdiğimiz Xnovate Circle Ortak Akıl Çalıştayı "Çalıştay Günlüğü" konumuz “Kurumsal İnovasyon için Liderlik” oldu. İnovasyon için önemli olduğunu bildiğimiz liderlik konusunu derinlemesine konuştuğumuz bu çalıştayda paylaşılan görüşlerle oluşturduğumuz "Çalıştay Günlüğü" infografiğini inceleyebilirsiniz.

Enerji Teknolojilerindeki Gizli Kahramanlar: İleri Teknoloji Seramikleri
Belgeyi İndir

13 Ocak 2021

İleri teknoloji seramikleri çağımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan global enerji ihtiyacının giderilmesine ve yeni nesil enerji teknolojilerinin geliştirilmesine ne ölçüde katkı sağlıyor ya da sağlayabilir? İdeaport Programı kapsamında gerçekleştirilen Enerji Teknolojilerindeki Gizli Kahramanlar: İleri Teknoloji Seramikleri” webinarında öne çıkan bilgileri görmek için infografiği inceleyebilirsiniz.

2020'de İdeaport
Belgeyi İndir

06 Ocak 2021

Ideaport Programı olarak 2020 yılı boyunca “Üretimin Geleceği ve Yeni Malzemelerin Keşfi” gündemimiz çerçevesinde,
• Endüstriyel üretimde değişimi tetikleyen faktörler
• Yeni malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi
• Özgün malzeme türlerinin gelecekte endüstriyel üretimde yaratacağı değişimler konularını bize özgü metotlarla işledik.
Webinarlar, infografikler, tech sight serileri, doodle’lar ve diğer çıktılarımızla odak konularımızı daha anlaşılır, daha akılda kalıcı ve ilgi çekici şekilde sizlerle paylaşmaya özen gösterdik.
Ve 2020 sonuna gelmişken yıl içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve bu faaliyetlere dair rakamları içeren bir harita hazırladık.
Üretimin Geleceği ve Yeni Malzemelerin Keşfi” gündemi altında İdeaport 2020 özetine göz atın!

Yeni Yüzyılda Yönetim ve İnovatif Liderlik
Belgeyi İndir

06 Ocak 2021

Yeni yüzyılda kurumların büyümesinde önemli etkenlerden birisi de liderlik. Xnovate İnovasyon Günlüğü Buluşmaları kapsamında Burcu Ateş ile bir araya gelmiş, “Yeni Yüzyılda Yönetim ve İnovatif Liderlik” üzerine konuşmuştuk. Bu webinar için infografik özet oluşturduk.
İnovatif liderlerin değerlerine dair de ilgi çekici bilgilerin olduğu bu infografiğe göz atabilirsiniz.

Günümüzün ve Geleceğin Malzemeleri: Polimerler, Fiber Kompozitler ve Nanokompozitler
Belgeyi İndir

04 Ocak 2021

Polimer teknolojisi nasıl ilerledi? Kompozit sektöründe trend nereye gidiyor? Hangi alanlarda kullanılıyor ve nanokompozitlerin kullanımı ile ne amaçlanıyor? Polimer Fiziği Takım Lideri Dr. Gökhan Bakış'ın konuk olduğu İdeaport Programı webinarında paylaştığı bilgilerden yola çıkarak hazırladığımız infografik yayında! Tüm soruların cevabı için inceleyebilirsiniz:

mRNA Aşıları
Belgeyi İndir

31 Aralık 2020

mRNA teknolojisi konusunda merak edilenleri aktarmak üzere derlediğimiz infografiği sizlerle de paylaşıyoruz.
"mRNA aşıları nelerdir? Ne gibi faydaları vardır ve üretiminden taşınmasına nasıl zorluklar söz konusudur? mRNA aşıları nasıl çalışır?” başlıklarını içeren infografiğe göz atabilirsiniz: 

2020'de HİT Programı
Belgeyi İndir

29 Aralık 2020

HİT Programı için 2020’yi özetledik: Çok sayıda yeni girişimle tanıştık, portföyümüzdeki girişimler için geliştirme faaliyetlerine devam ettik. Bu yıl iki girişimimizi, ELAA Technology ve Hemodyn'i mezun etmenin gururunu yaşadık. Yeni tematik alanlara açılmak adına tarım, eğitim ve çevre alanlarında da sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek, girişim ihtiyaçlarını belirledik. Bunun yanı sıra uluslararası ağ geliştirme çalışmalarımızı da sürdürdük. Hit Programı’nda 2020 yılında neler yaptık kısa özete göz atabilirsiniz.

Xnovate 2020 Özeti
Belgeyi İndir

25 Aralık 2020

İşte karşınızda sayılarla #2020! Endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını anlayarak teknoloji ve inovasyon alanında en iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya ve bu alanlarda kültür geliştirmeye yönelik faaliyetlerimizle dolu dolu bir yıl geçirdik. İnovasyon Günlüğü webinarları, ortak akıl çalıştaylar, eğitimler, Circle grup çalışmaları, infografikler, blog içerikleri, birlikte üretme heyecanımız ve her geçen gün büyüyen komünitemizle Xnovate 2020 özetimiz:

Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması - İnfografik Özet

24 Aralık 2020

Yüksek nitelikli insan kaynaklarında yaşanan zorlukların, arz ve talep tarafı sorunlarının, yetkililerin, aracı ve uzmanların görüşleriyle tespit edilmesini amaçlayarak başladığımız keşif çalışması olan “Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması“nın ilgi çekici bulgularını infografikle özetledik! Özetin özeti mahiyetinde öne çıkan bulgularla araştırmaya dair hızlı fikir edinmenizi sağlayacak infografiğe göz atabilirsiniz:

Yapısal Kompozitlerden Akıllı Giyilebilir Cihazlara: Yeni Nesil Tekstiller
Belgeyi İndir

01 Aralık 2020

İdeaport Programı 2020 gündemi olan Üretimin Geleceği ve Yeni Malzemelerin Keşfi gündemi altında yaptığımız webinarları deşifre ederek sizlerle ekosistemle paylaşıyoruz. “Yapısal Kompozitlerden Akıllı Giyilebilir Cihazlara: Yeni Nesil Tekstiller” başlıklı webinarda Dr. Elif Özden Yenigün’ün paylaştığı bilgileri derlediğimiz infografik yayında! Yeni nesil tekstil teknolojilerine yakından bakmak için inceleyebilirsiniz:

Endüstriyel Katmanlı İmalatta Yenilikçi Malzemeler ve Prosesler
Belgeyi İndir

02 Kasım 2020

İdeaport Programı kapsamında Almanya merkezli EOS GmbH şirketinde 'Additive Minds' biriminde ‘’Katmanlı İmalat Danışmanı’’ olarak çalışmalarını sürdüren Aydın Yağmur'u konuk ettiğimiz Endüstriyel Katmanlı İmalatta Yenilikçi Malzemeler ve Prosesler başlıklı webinarda paylaşılan bilgileri sizler için derledik.

Yeni Malzemelerin Geliştirilmesinde Biyomimetik Süreçler
Belgeyi İndir

01 Ekim 2020

Ideaport Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin çıktısını sizlerle paylaşmayı önemsiyor ve bilgiyi görselleştirerek en yalın haliyle sunma konusunda çaba gösteriyoruz. Bu amaçla Dr. Ahu Gümrah Dumanlı Parry'nin konuk olduğu “Yeni Malzemelerin Geliştirilmesinde Biyomimetik Süreçler” webinarının çıktısını hazırladık. Biyomimetik yaklaşımlara dair ilgi çekici bilgilerin yer aldığı infografiği web sitemizde inceleyebilirsiniz:

Kurumsal İnovasyonda Kurumsal Ekipler Nasıl Kurulur ve Yönetilir?
Belgeyi İndir

29 Mayıs 2020

Xnovate Programı kapsamında İnovasyon Günlüğü webinar serisinde konuk ettiğimiz Knowledge Experts Kurucusu Umut Aydın'ın yayında paylaştığı bilgilerle derlediğimiz infografiği inceleyebilirsiniz.

Yeni Nesil Alaşımlar, Alaşım Tasarımı ve Yarattığı Fırsatlar
Belgeyi İndir

01 Ocak 1970

Ideaport Connect webinar serimizde gerçekleştirdiğimiz webinar yayınlarından süzülen önemli bilgilerin yer aldığı infografik serimiz 2021 yılı gündeminde gerçekleştirilen yeni webinar yayınları ile kaldığı yerden devam ediyor. Doç. Dr. Caner Şimşir’in konuk olduğu "Yeni Nesil Metal Alaşımlar: Alaşım Tasarımı ve Yarattığı Fırsatlar" webinarında öne çıkan bilgileri derlediğimiz yeni infografiğimizi inceleyebilirsiniz.