Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

NELER YAPAR?

«Teknoloji Üreten Türkiye» vizyonu ile ülkemiz endüstrisinin rekabetçiliğini artırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem için odağımıza İklim Teknolojilerini aldık.

Teknoloji ve inovasyon alanlarındaki küresel gelişmeleri takip eden, ilham veren, vizyon sağlayan, birlikte öğrenerek gelişen, öğreten ve uygulayan bir vakıfız. Dinamik entelektüel sermayemizi toplumda yaygın etki sağlamak amacıyla paylaşıyor; tarafsız ve çevik bir güven platformu olarak değer üretiyoruz.

2023-2028 odağımız İklim Teknolojileri. Bu alanda ülkemizde kapasite artışı sağlamak; yeni teknolojilerin önünü açarak sektör gelişimine, üretim ve tedarik zinciri oluşumuna katkı vermek için çalışıyoruz.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye’nin AB Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü üyelikleri dolayısı ile özel sektörün karşı karşıya kalacağı uluslararası rekabete teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri ile hazırlanması amacıyla ilk ulusal ArGe destek programının yürütücüsü olarak 1991 yılında kuruldu. Bu misyonun özel, sivil toplum ve kamu paydaşlarını bir araya getiren TTGV, Türkiye’de sanayinin teknoloji üretimi yoluyla uluslararası rekabetçilik geliştirmesi konusunda faaliyet gösteren, kanunla kurulan ilk ve tek vakıf statüsüne sahip. TTGV, kurulduğu günden beri farklı modelleri geliştirerek, uygulayarak ve öğrendiğini paylaşarak “Teknoloji Üreten Türkiye” için öncü ve yol açıcı rol üstleniyor.

Uluslararası ticaret kurallarının hızla iklim konusuna uyumlandığı dünyada Türkiye sanayisi kapsamlı bir rekabetçilik tehdit ve fırsat paradigması ile karşı karşıya. TTGV türünün-ilk-örneği iklim teknolojisi projelerini hayata geçirmek ve pazar oluşumunu tetiklemek yoluyla Türkiye’de iklim teknolojisi sektörünün gelişmesi için öncülük yapıyor. ÜYELİKLERİMİZ

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar.

BİZDEN HABERDAR OLMAK İÇİN

TTGV e-bültenine katılmak ve bizden haberdar olmak için bültene kaydolun.