İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi -İNOREKA

İNOREKA firmaların yenileşim (inovasyon) yetkinliğini esas alarak rekabetçilik kapasitesinin analiz ve değerlendirilmesini amaçlayan bir modeldir. 


Uluslararası alanda rekabetçi bir firma olmak için gerekli düşük fiyat, yüksek kalite ve farklılığa sahip misiniz?


İhtiyaçlarınız nelerdir?

 


Mevcut durumunuzu ölçebilr ve ihtiyaçlarınızı öğrenmenizi sağlayabiliriz.


Yenileşim yetkinliğinizi geliştirmek için öneriler sunabiliriz. 

 

İNOREKA modeli yenileşim, insan kaynakları, teknolojik altyapı, kapasite kullanımı, satış ve pazarlama, çevresel ve finansal yetkinlik bileşenlerinin analiz ve değerlendirmesini esas alır. Modelin ilk üç aşaması firma bazında analiz, diğer iki aşaması da bir araya gelerek kümeleşme girişimi veya takım oluşturmuş firmaların ortak durum tespiti, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve paylaşımı için uygulanır.

inoreka süreç 

inoreka radarı


 

inoreka yenileşim kapasitesi radarı


Çalışılan Kümeler

 • Küme Yararlanıcısı:
  İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim
  İhracatçıları Birliği

  Küme Adı:
  Beyaz Eşya Yan Sanayii Yurtdışı Pazarlama Takımı

  Küme faaliyet alanı:
  Beyaz Eşya Yan Sanayii

  Kümedeki firma sayısı: 23

  Kümenin yer aldığı il: İstanbul

  Küme Yararlanıcısı:
  OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği

  Küme Adı:
  OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi

  Küme faaliyet alanı:
  Savunma ve Havacılık

  Kümedeki firma sayısı: 25

  Kümenin yer aldığı il: Ankara

 • Küme Yararlanıcısı:
  Bursa TSO OSB

  Küme Adı:
  -

  Küme faaliyet alanı:
  Otomotiv

  Kümedeki firma sayısı: 15

  Kümenin yer aldığı il: Bursa

  Küme Yararlanıcısı:
  Bilkent Cyberpark

  Küme Adı:
  Bilişim ve Telekomünikasyon Sektörü

  Küme faaliyet alanı:
  Bilişim ve Telekominikasyon

  Kümedeki firma sayısı: 27

  Kümenin yer aldığı il: Ankara