Background

Kurumsal gündemimiz etrafında ihtiyaçlara uygun modeller ve programlar geliştirerek

teknoloji ve inovasyon alanında kolaylaştırıcı, uygulayıcı, ilham verici ve danışılan bir konumda olmayı hedefliyoruz.

İklim Öncüsü Odağında Yeni Dönem Programlarımız

31 yıldır Türkiye endüstrisinin uluslararası rekabetçiliği için teknoloji altyapısını geliştirmek amacıyla Teknoloji Üreten Türkiye misyonu ile çalışıyoruz. Bugün, yine aynı misyonla küresel öncelikler paralelinde İklim Teknolojileri alanında rekabetçilik için iklim öncüsü çalışmalarımıza odaklandık. Uluslararası ticaret kurallarının hızla iklim konusuna uyumlandığı dünyada Türkiye endüstrisi kapsamlı bir rekabetçilik tehdidi ve fırsat paradigması ile karşı karşıya. Bunun için TTGV türünün-ilk-örneği iklim teknolojisi projelerini hayata geçirmek ve pazar oluşumunu tetiklemek yoluyla 2023 yılında Türkiye’de iklim teknolojilerinin gelişmesi için öncü olarak çalışacak.

Dünyada yılda 5 trilyon USD yatırım yapılacağı öngörülen iklim teknolojileri gelecek 20 yılın en önemli paradigma değişimi olacak. Bu alanda endüstrimizin önünü açacak teknoloji odaklı yenilikçi proje ve programları geliştirerek bu paradigma değişiminden en olumlu şekilde faydalanmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizde iklim teknolojilerinde somut uygulamalarla talebin oluşması, pazarın gelişmesi ve küresel zincirlere entegre olabilecek yetkinlikte tedarikçilerin büyümesinin Türkiye’nin katma değerli teknoloji ihracatına katkı sağlamanın yanında, ekonomik ve jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını da arttıracağını düşünüyoruz.

İklim Teknolojileri alanında başta enerji, ulaşım, endüstriyel üretim, tarım ve yapı/malzeme alanlarında Türkiye’de ilk kez uygulanacak öncü projeleri önümüzdeki 5 yılda hayata geçirmeyi hedefledik.

banner
İklim Teknolojileri Öncül Proje Yatırım Programı
İklim Teknolojileri Öncül Proje Yatırım Programı ile iklim değişikliği ile tetiklenen çevresel sorunlar, bunların getirdiği küresel öncelikler ile yasal ve ticari gereklilikler (Paris anlaşması, yeşil mutabakat, sınırda karbon uygulaması gibi) doğrultusunda hızla gelişen İklim Teknolojileri alanında ülkemizde kapasite artışı sağlamayı, yeni teknolojilerin önünü açarak sektör gelişimine, üretim ve tedarik zinciri oluşumuna katkı vermeyi amaçlıyoruz.
İklim Teknolojileri Radarı
Yaklaşık 100 farklı iklim teknolojisinden oluşan ‘İklim Teknolojileri Radarı’nı oluşturacak, iklim teknolojilerindeki potansiyel ve gelecek teknoloji ihtiyaçlarına yönelik gelişmeleri güncel ve erişime açık olan İklim Radarı’nda birlikte takip edeceğiz.
İklim Lab
İklim Lab’da iklim teknolojileri odağında kolektif bilgi üretimi, bilginin paylaşımı ve değer odaklı iş birliklerinin sağlanması amacıyla paydaş ve komünite yönetimi yapmak; bu yolla TTGV’nin iklim öncüsü vizyonuna ve ilgili programlarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İklim teknolojileri alanında Türkiye’de örneği olmayan, etkisi yüksek teknolojileri ve potansiyel proje konularını teknoloji uzmanlarıyla İklim Lab’da birlikte ele alacağız.
Hit Programı
İklim Teknolojilerinde ülkemizde başarılı girişimlerin gelişmesi, ölçeklenmesi ve uluslararası pazarlara açılması süreçlerine HİT programımızla katkı vereceğiz.

Hit, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin ilk müşteri/ilk satış süreçlerini hızlandırmaya odaklanan, TTGV’ye özgü “Girişim Geliştirme Modeli” üzerine kurgulanan bir tematik geliştirme programıdır. Programdaki geliştirme sürecinin öngördüğü pazar uzmanlığı yoğunlaşmasının sağlanabilmesi için seçilen tematik alanda girişimlerin ihtiyaçları ve yol haritaları belirlenir.

Hit programı hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayın!
Eko-Üretim Sanayi Programı
Sanayi kuruluşlarının iklim odağındaki teknoloji ihtiyaçlarının tespiti ve yol göstericilik için Eko-Üretim Sanayi programını hayata geçireceğiz.