Background

#TeknolojiÜretenTürkiye

#İklimÖncüsü

İklim Öncüsü Odağında Yeni Dönem Programlarımız

31 yıldır Türkiye endüstrisinin uluslararası rekabetçiliği için teknoloji altyapısını geliştirmek amacıyla Teknoloji Üreten Türkiye misyonu ile çalışıyoruz. Bugün, yine aynı misyonla küresel öncelikler paralelinde İklim Teknolojileri alanında rekabetçilik için iklim öncüsü çalışmalarımıza odaklandık. Uluslararası ticaret kurallarının hızla iklim konusuna uyumlandığı dünyada Türkiye endüstrisi kapsamlı bir rekabetçilik tehdidi ve fırsat paradigması ile karşı karşıya. Bunun için TTGV türünün-ilk-örneği iklim teknolojisi projelerini hayata geçirmek ve pazar oluşumunu tetiklemek yoluyla 2023 yılında Türkiye’de iklim teknolojilerinin gelişmesi için öncü olarak çalışacak.

Dünyada yılda 5 trilyon USD yatırım yapılacağı öngörülen iklim teknolojileri gelecek 20 yılın en önemli paradigma değişimi olacak. Bu alanda endüstrimizin önünü açacak teknoloji odaklı yenilikçi proje ve programları geliştirerek bu paradigma değişiminden en olumlu şekilde faydalanmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizde iklim teknolojilerinde somut uygulamalarla talebin oluşması, pazarın gelişmesi ve küresel zincirlere entegre olabilecek yetkinlikte tedarikçilerin büyümesinin Türkiye’nin katma değerli teknoloji ihracatına katkı sağlamanın yanında, ekonomik ve jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını da arttıracağını düşünüyoruz.

İklim Teknolojileri alanında başta enerji, ulaşım, endüstriyel üretim, tarım ve yapı/malzeme alanlarında Türkiye’de ilk kez uygulanacak öncü projeleri önümüzdeki 5 yılda hayata geçirmeyi hedefledik.

İklim Teknolojileri Öncül Proje Yatırım Programı

İklim Teknolojileri Öncül Proje Yatırım Programı ile iklim değişikliği ile tetiklenen çevresel sorunlar, bunların getirdiği küresel öncelikler ile yasal ve ticari gereklilikler (Paris anlaşması, yeşil mutabakat, sınırda karbon uygulaması gibi) doğrultusunda

  • Hızla gelişen İklim Teknolojileri alanında ülkemizde kapasite artışı sağlamayı,
  • Yeni teknolojilerin önünü açarak sektör gelişimine, üretim ve tedarik zinciri oluşumuna katkı vermeyi amaçlıyoruz.

İklim Lab Komünite Programı

İklim Lab, iklim teknolojileri odağında;

  • İnsanları, teknoloji ve veriyi bir araya getiren,
  • Bu birliktelikten sanayinin işine yarayacak somut bilgi ve içgörü üreten,
  • Farklı metodolojileri deneyen deneysel laboratuvar olarak tasarlanmış bir komünite programıdır.

İklim Teknolojileri Radarını oluşturacak yaklaşık 100 farklı iklim teknolojisinden oluşan iklim teknolojilerindeki potansiyel ve gelecek teknoloji ihtiyaçlarına yönelik gelişmeleri, güncel ve erişime açık olan İklim Radarı aracılığıyla takip ediyoruz.

Hit Girişimcilik Programı

Teknoloji tabanlı erken aşama iklim teknolojileri girişimlerinin;

  • İlk müşteri/ilk satış süreçlerini hızlandırmak,
  • Ticarileşme potansiyelinin daha doğru değerlendirmesini sağlamak,
  • Erken aşama yatırım fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak için TTGV’ye özgü girişim geliştirme metodolojiyle çalışır. HİT programı hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayın!

Eko-Üretim Sanayi Programı

Eko-Üretim Sanayi Programı iklim odağında,

  • Sanayinin sürdürülebilir dönüşümüne ve rekabetçiliğinin korunmasına temiz üretim tezi kapsamında yeni proje fırsatlarını tespit edip geliştirerek katkı vermek,
  • Sanayide temiz üretim dönüşümünü kalıcı şekilde destekleyecek finansal kurumlar için kapsamlı bir proje değer zinciri yaratacak yapısal bir etki sunmak

için tasarlanmış bir TTGV programıdır.