Background

Yaygınlaştırma

1991-2001 / TTGV'de İlk 10 Yıl

Başarı örnekleri ile araştırma ve teknoloji geliştirme farkındalığını yaygınlaştırmaya çalıştık.

Kamu-özel sektör iş birliği ile kuruluşumuzun ardından, başarılı program uygulama örnekleri ile araştırma ve teknoloji geliştirmede özel sektörün farkındalığını artırmaya ve faaliyetlerini yaygınlaştırmaya çalıştık. Türkiye’de uygulanan ilk özel sektör odaklı AR-GE  ve ve çevre odaklı programların uygulayıcısı olduk. Çevre alanında Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projemiz ile Birleşmiş Milletler’in seçtiği dünya çapında en başarılı 9 projeden biri olmayı başardık.

Ülkemizde ilk kez özel sektörün yeni teknoloji, ürün ve süreç geliştirmesini özendirmek amacıyla TÜBİTAK ve TÜSİAD ile birlikte Teknoloji Ödülleri’ni hayata geçirdik. Yine ülkemizde ilk kez sanayide uygulanmış en iyi tezleri teşvik etmek amacıyla Üniversite-sanayi iş birliğinin duayeni ve 1996-2001 yılları arasında TTGV’nin Genel Sekreterliğini yapmış Dr. Akın Çakmakcı adına  “Dr Akın Çakmakcı Tez Ödülleri” ödül programını başlattık.

Avrupa Teknoloji Uygulama Kuruluşları Ağı’nın (TAFTIE) Türkiye’yi temsilen üyesi olduk.

TTGV Ödülleri

Ölçeklendirme

2001-2011 / TTGV'de İkinci 10 Yıl

Özel sektör Ar-Ge & teknoloji geliştirme faaliyetlerini ölçeklendirmeye yönelik yeni modelleri geliştirmeye odaklandık.

Türkiye’de ilk kez teknoparkların ve girişim sermayesi fon şirketlerinin kuruluşlarına öncülük ettik. Başlangıç ve büyüme aşamasındaki teknoloji firmalarına yatırım yapmak için iştirakimiz Teknoloji Yatırım A.Ş.’yi hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk fonların fonu girişimi olan İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)'ne yatırımcı olarak katıldık.

Türkiye’de ilk kez Çevre Projeleri Desteği ile özel sektörün çevre teknolojileri, enerji verimliliği gibi alanlarda örnek olabilecek projelere destek sağladık. Yine ilk kez özel sektöre Ar-Ge sonrası ticarileştirme programını başlattık ve ülkemiz için önemli gördüğümüz öncelikli alanlarda özel sektörün ileri teknoloji projelerini destekledik. Bölgesel yenileşim kapasitesinin geliştirmek adına örnek uygulama projeleri yürüttük.

Teknoloji Yatırım A.Ş.

Zenginleştirme

2011-2021 / TTGV'de Son 10 Yıl

İlk 20 yılda edindiğimiz tecrübe ile ekosistemi zenginleştirici modelleri geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyoruz.

Türkiye’de ilk kez eko verimlilik ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarını başlattık.

Sanayinin iklim değişikliğine uyumu için yürüttüğümüz UNIDO Eko-verimlilik Programı Rio + 20 Zirvesine yönelik en uygulamalardan biri olarak seçildi.

Türkiye’de teknoloji alanında ilk think-tank programı olarak Ideaport Programını ve sırasıyla kitle kaynak yaratma platformu Ideanest’i, tematik girişim geliştirme programı HİT’i, inovasyon alanında uygulayıcı komüniteler yaratarak iyi uygulamaları yaygınlaştırmak için Xnovate Programı’nı hayata geçirdik.

“Teknoloji Üreten Türkiye” için gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla 2018 yılında Yarını İnşa Et Programı’nı, 2020’de ise Genç TTGV’yi tasarladık.

Ekosistem geliştirmeye yönelik özgün yayınlarımızı ve tercüme yayınlarımızı ekosistemimizin hizmetine sunduk.

Teknolojik inovasyon ekosistemimizi müşterek fayda üzerinden zenginleştirmek, ortak sorun ve ihtiyaçları tespit ederek bunlara çözüm aranmasını sağlamak, politika ve strateji önerileri geliştirmek amacıyla Strateji ve Uzgörü Faaliyetlerimize başladık.

Genç TTGV