Background

Türkiye’de özel sektörün teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin

desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulmasını amaçlıyoruz.

Amacımız,
ekosistemimizde ortak sorun ve ihtiyaçları tespit ederek birlikte çözüm aranmasını sağlamak; birlikte düşünmek, çalışmak ve ortak fayda üzerinden zenginleşmek.

Ekosistemimizde,

Kolaylaştırıcı

Dönüştürücü

Yol Gösterici

Hızlandırıcı

Vizyoner

bir güven platformu olarak;

Portfolio Item

Geliştirici ve uygulayıcı komüniteler oluşturuyoruz.

Portfolio Item

Teknoloji ve inovasyon iyi uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz.

Portfolio Item

Genç teknoloji liderlerinin gelişimlerini önemsiyoruz.

Portfolio Item

Nitelikli teknoloji girişimlerini hızlandırarak destek oluyoruz.

Portfolio Item

Gelecek teknolojiler konusunda farkındalık yaratıyoruz.

Portfolio Item

Ekosistemi entelektüel olarak ortak fayda üzerinden zenginleştiriyoruz.

Değerlerimiz

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışıyor, faaliyetlerimizde toplumsal ve çevresel değerleri gözetiyoruz.

Yenilikçi

Özgün

Güvenilir

Tarafsız

Paylaşımcı

Vizyoner

Yenilikçi fikirleri, toplumsal yaygın etki üretmek üzere tarafsızlığımızdan ödün vermeden paylaşıyoruz.
TTGV için özgün modellerle uygulamaya yönelik değer üretmek; vizyoner bakış açımızın temelini oluşturuyor.
Ekosistem içinde güvenilir bir platform kimliğimizle işbirlikleri gerçekleştiriyoruz.