Background

#TeknolojiÜretenTürkiye

#İklimÖncüsü

Yayınlar

Teknoloji Üreten Türkiye vizyonuna tüm unsurları ile zengin bir teknoloji geliştirme ekosistemi aracılığıyla ulaşılabileceği öngörüsü ile proaktif biçimde teknoloji odaklı gündem oluşturuyoruz. Farklı oyuncular ve uzmanlıkları bir araya getirerek teknolojiyle ilgili gerçek ihtiyaçları ortaya çıkarmayı ve farklı temalar çerçevesinde düzenlediğimiz faaliyetlerimiz ile gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Birbirinden nitelikli ve değerli paydaşlarımızın katkıları ile hazırladığımız analizleri, araştırmaları ve raporları da içeren yayınlarımızı ilginize sunuyoruz.

TTGV Ödülleri

Türkiye’de özel sektörün uluslararası rekabetçiliğini teknoloji yoluyla güçlendirmek misyonumuzu tamamlayıcı nitelikte teknoloji profesyonellerini teşvik etmek amacıyla yürütülen TTGV Ödülleri'nin 2023 yılında mevcut 4 ödül kategorisi ile TTGV’nin yeni odağı olan İklim değişikliği teknolojileri alanında düzenlenmesine karar verilmiştir.

TTGV’ye büyük emeği geçmiş kişilerin öncülük etmiş oldukları değişimlere referans olacak şekilde isimleri ile onurlanan ve her yıl odak alanlarımızla ilgili 4 farklı kategoride değişim öncüsü olan kişi ve kuruluşlara verilecek olan TTGV Ödülleri bu yıl iklim teknolojileri alanında son beş yılda değişime öncülük etmiş araştırmacı, kuruluş, sivil toplum ve lider kişi olmak üzere mevcut dört ödül kategorisinde verilecektir.

  • Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülleri: Odak alanlarımızda ticari uygulamaya dönüştürülmüş öncü akademik araştırmalarının sahiplerine verilen ödüldür. 
  • Dr. Fikret Yücel Öncü Kuruluş Ödülleri: Odak alanlarımızda öncü değişim uygulamaları gerçekleştirmiş kuruluşlara verilen ödüldür.
  • Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülleri: Odak alanlarımızda öncü çalışmalarda bulunan sivil toplum inisiyatiflerine verilen ödüldür. 
  • Refik Üreyen Değişim Liderliği Ödülleri: Odak alanlarımızda organizasyonları içerisinde değişim liderliği yapmış kişilere verilen ödüldür. 

Aday gösterme yoluyla ilgili ödül kategorilerinde belirlenmiş kriterlere uygunlukları açısından TTGV tarafından yapılacak değerlendirmeler sonunda her kategoride ödül almaya hak kazanan kişilere Ödül Beratı ve Ödül Heykeli yıl içerisinde düzenlenecek TTGV etkinliğindeki ödül töreninde takdim edilecektir.

Geçmiş yıllarda düzenlenen TTGV Ödülleri ve kazananlarına buradan erişebilirsiniz.

Teknoloji Elçileri

Kendi alanlarında uzman, ağ yetkinlikleri olan, iletişim yetenekleri ve uzmanlıkları kabul görmüş kişilerle TTGV’nin odak alanlarında ağ ve iş birliklerinin artması hedeflenmiştir. 2023 yılında 'İklim Teknolojileri' odağımızla çalışmalara devam edilecektir.

Bağış ve Destek

TTGV’nin imkan ve faaliyetlerini tanımlayan Vakıf Senedine göre TTGV’nin tanımlanmış faaliyetlerini desteklemek üzere bağış alabileceği hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi kanununda kamu yararına faaliyet gösterdiği için vergi muafiyeti tanınmış vakıflara ticari faaliyetleri dolayısı ile vergi mükellefi olanların yıllık kazançlarının %5’ine kadar bağış yapmalarına ve yapılan bağışı vergi matrahlarından düşmelerine imkan tanınmıştır. Özel servetleri ile bağış yapacaklar için ise herhangi bir sınır tanımlanmamaktadır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 89. madde gereğince kişiler için yıllık gelirin %5’ine, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi gereğince de kurumlar için yıllık gelirin %5’ine kadar yapılan bağışlar kazançtan indirilebilir.

Bağışlarla yürütülecek faaliyetlerde TTGV’nin misyon ve hedeflerinden uzaklaşılmaması, bağış yapan kurum ve kuruluşların özellikle görünürlük ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanabileceği ürün yönetişim modellerinin geliştirilmesi, bağış yapacaklara kendi imkanları ile yürütemeyecekleri gelişmiş finansal model ve ürünler sunulması temel geliştirme hedeflerimizdir.

Teknoloji ve inovasyona ilgi duyan, dünyadaki gelişmeleri takip eden, sorunlara duyarlı ve teknoloji odaklı çözüm geliştirmeye yatkın, yarının teknoloji profesyoneli olmaya aday gençleri geliştirdiğimiz programlarda yer almalarını sağlayarak destekliyoruz. Bu programlara/projelere daha çok gencin kabul edilebilmesini sağlamak ve sürdürülebilirliğine katkı vermek için bağışta bulunabilirsiniz.

Multimedya

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklere dair karelere burada ulaşabilirsiniz.