Background

Kıvılcım Stüdyo Hakkında

Ortak çalışma alanlarının organizasyonlarda yaratıcılığa ve birlikte çalışma/üretme kültürüne olumlu etkileri olduğuna inanıyor ve bu nedenle ofislerimizde vakıf çalışanlarının gruplar halinde çalışabilecekleri açık alanlar oluşturmaya önem veriyoruz. Vakıf olarak görece geniş ve havadar, birlikte çalışmamızı kolaylaştıracak teknolojik alt yapının mevcut olduğu Kıvılcım Stüdyo’da bir araya geliyor, birlikte öğreniyor ve üretiyoruz.

Bunların yanı sıra Kıvılcım Stüdyo’da pandemi şartları sebebiyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri, hibrit hale getirerek eş zamanlı canlı yayın yapıyor ve iki farklı ortamda ekosistem aktörleri, komünite üyelerimiz ve paydaşlarımızla bir araya geliyoruz.