Background

Teknoloji ve inovasyon sürecini şekillendirecek fikirlerin oluşumundan geliştirilmesine, 

uygulanmasından fark yaratabilecek ve rekabet edebilecek duruma ulaştırışmasına kadar olan tüm süreçlerde yerel, ulusal ve uluslararası seviyedeki paydaşlarla işbirlikleri yapmayı çok önemsiyoruz.

İşbirlikleri

Teknoloji ve inovasyon hiç olmadığı kadar hızda üretiliyor ve eğitimden sağlığa, çevreden tarıma kadar hayatımızın her alanına yön veriyor.

Değişimi ve dönüşümü yakalamak, bunun bir parçası olmak ve yön vermek ise çok daha karmaşık dinamik yapıları ve çeşitli işbirliklerini gerekli kılıyor.

Teknoloji ve inovasyon sürecini şekillendirecek fikirlerin oluşumundan, geliştirilmesine, uygulanmasından, fark yaratabilecek ve rekabet edebilecek duruma ulaştırışmasına kadar olan tüm süreçlerde yerel, ulusal ve uluslararası seviyedeki paydaşlarla işbirlikleri yapmayı çok önemsiyoruz.

Yerel seviyede

OSB, TSO Müdürlükleri, Teknoparklar, Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma İdareleri, Belediyeler gibi kuruluşlarla ve komünitelerle yerelde teknoloji, inovasyon, girişimcilik ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmaya yönelik ortak projeler/programlar geliştirir ve uygularız.

Ulusal Seviyede

Bakanlıklar, politika yapıcılar, üniversiteler, iş dünyasından kuruluşlar ve ulusal STK’larla işbirlikleri yaparak teknolojinin yayılımı için ülkemizde ekosisitemin  gelişiminde ihtiyacı duyulan boşlukları doldurmaya ve önündeki sorunları gidermeye yönelik projeler üretiriz, destek alır ve destek veririz..

Uluslararası seviyede

Dünyada yaygınlaşan kavramların ve yaklaşımların ülkemizde bilinirliğinin artırılmasında, bunlar için gerekli finansal araçların yönetilmesinde ve ulusal ölçekte kapasite artırımında ve somut uygulamalar gerçekleştirmede uluslararası kuruluşlar, uzman kuruluşlar, global şirketler ve global örgütlerle işbirlikleri yaparız. Hem ülkemiz için hem de yakın coğrafyadaki ekosistem faaliyetlerinin içinde yer alırız.