Background

Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması yayında!

24 Kasım 2020

Yüksek nitelikli insan kaynaklarını arz edenlerin ve talep edenlerin düşünce, davranış ve beklentilerini anlamak amacıyla hazırladığımız “Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması” yayında! Teknoloji Üreten Türkiye için TTGV’nin ilgilendiği stratejik konuların üst düzeyde uzman katılımlı çalışmaların yürütülmesi, ekosistem içerisinde tartıştırılması, yaygınlaştırılması ve sonuçların raporlanması misyonuyla hareket edilen araştırma,


·       İş gücünü etkilemesi muhtemel, olabileceği düşünülen köklü değişimler
·       Sanayimizin (reel sektörün) stratejik yönetim – İK stratejisi ilişkileri
·       Sanayimizin insan kaynakları ihtiyaçları
·       Sanayimizde ihtiyaç duyulacak insan kaynakları becerileri, yetkinlikleri ve özellikleri
·       Sanayimizin yüksek nitelikli insan kaynakları konusunda yaşadığı zorluklar
·       Sanayimizin İK geliştirme-yetiştirme faaliyetleri
·       Yüksek nitelikli İK arzında yüksek öğretim
konularını kapsıyor.

İncelemek için tıklayınız

;