Background

İnovasyon Toplulukları Çeviri Kitabımız Yayında!

19 Ekim 2022

Communities of Innovation da çeviri yayınlarımız arasında yerini aldı. Bu kitabı, toplulukların toplumda ve inovasyon süreçlerinde artan rolünü ve işleyişini; organizasyonların topluluklardan nasıl faydalanabileceğini anlatıyor olması, yine inovasyon süreçlerinde iş birliğine yönelik yaklaşım ihtiyacının giderek daha fazla vurgulandığı bir ortamda, inovasyonun ağırlıklı olarak şirket departmanlarında ortaya çıktığı yönündeki geleneksel görüşe meydan okuyan dünya çapındaki topluluk örnekleriyle toplulukların aktif rolünü ortaya koyması sebebiyle Türkçeye kazandırmayı kıymetli bulduk. 

Yazarlar bu kitapta topluluk kavramının sentezine, toplulukların inovasyon dinamiklerindeki rolüne, spesifik organizasyonlardaki inovasyon topluluklarının analizine odaklanıyor. Bu kapsamda, toplulukların  çeşitli organizasyonların endüstriyel ekosistemindeki rolü inceleniyor; organizasyonların farklı türlerden toplulukları harekete geçirmekteki stratejileri aktarılıyor.