Background

Material Value, 'Malzeme Değeri' Adıyla Çeviri Kitaplarımız Arasında!

06 Eylül 2022

TTGV olarak çeşitli program faaliyetleri aracılığıyla analizler, hazırlanan yayınlar, raporlar, video röportajlar, ortak akıl toplantıları vb. araçlarla teknoloji ve inovasyon ekosistemini yenilikçi fikirlerle buluşturmaya devam ederken özenle seçilmiş çeşitli yabancı yayınları da dilimize kazandırıyoruz.  Bu kapsamda malzeme bilimi doktorasına sahip yazar Julia L. F. Goldstein’in Material Value isimli kitabını “Malzeme Değeri” olarak Türkçeye kazandırdık. Julia L. F. Goldstein bu kitabında, imalat sektöründeki birçok şirket için sürdürülebilir teknik incelemeler yaparken; sürdürülebilir üretime, geri dönüşüme ve bunların genişletilmesine yönelik zorluklara dair kapsamlı bir bakış açısı sunuyor.

Ayrıca Dr. Goldstein edindiği deneyimlerden yola çıkarak yeni malzemeleri ve mevcut malzemeleri kullanmanın daha iyi yollarını kendi deyimi ile “lisede kimya dersinde gördüklerini tamamen unutmuş insanların bile anlayacağı şekilde” aktarmaya çalıştığı bu kitabı TTGV misyonunu tamamlayıcı nitelikle ekosistemimizle paylaşıyoruz.