Background

“İnovasyon ve Strateji Uyumu” Çalıştayını Gerçekleştirdik

28 Temmuz 2022

Strateji olmadan, uzun vadeli başarı elde etmek ve rekabet avantajı sağlamak kolay değil. İstatistiklere göre yöneticilerin %96'sı inovasyonu stratejik bir öncelik olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, net bir inovasyon stratejisinin olmaması, özellikle mevcut işlerin optimizasyonunun bir öncelik haline geldiği şirketler için temel bir sorun.

Teknoloji ve inovasyon alanında konuşarak, paylaşarak, öğrenerek sorunlara birlikte çözüm aramaya devam ettiğimiz Ortak Akıl Çalıştayı serimizde bu kez Xnovate Circle komünite üyelerimizle birlikte “İnovasyon ve Strateji Uyumu” başlığı altında bir aradaydık.