Background

TÜGİP, Gıda Arz Güvenliği için Ar-Ge ve İnovasyon Çalışma Toplantısına Katıldık

15 Haziran 2022

Gıda Arz Güvenliği ve Gıda Güvencesi konuları kapsamında mevcut durumda ve gelecekte hangi konuların ve teknolojilerin öne çıkacağının tartışıldığı TÜGİP Gıda Arz Güvenliği için Ar-Ge ve İnovasyon Toplantısı 15 Haziran’da düzenlendi. Çalıştayın “Dünyada ve Türkiye’de Gıda Arz Güvenliği Stratejileri ve Teknolojinin Rolü -Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar” başlıklı panelinde Ekosistem Programları Koordinatörümüz Dr. E. Serdar Gökpınar panelist ve konuşmacı olarak yer aldı. Gökpınar’ın katılım sağladığı ve 27 Haziran’da gerçekleşen TAFTIE Annual Conference 2022’de, Net Sıfır Hedefleri ve TTGV’nin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.