Background

Xnovate Fellows Dönem 3'ün 2. Modülü: İş Yaşamında Büyümek

24 Haziran 2022

24-25-26 Haziran 2022 tarihlerinde Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı kapsamında “İş Yaşamında Büyümek” temalı modülümüzde  fellow adaylarımızla bir aradaydık. Bu modülde TTGV Yönetim Kurulu Üyemiz ve Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter de bizimleydi.

Fellow adaylarımızı; liderlik iklimi ve stilleri, inovasyon liderlerinin ihtiyaç duyacakları liderlik yetkinlikleri, inovasyon süreçlerinde başlangıçtan prototipleme aşamasına kadar giden yolda ihtiyaç duyulan tüm adımları irdeleyip, gerekli alt yapıyı kazanmalarını sağlayacak olan Xnovate inovasyon metotlarından olan “İnovasyon Sprint Programı” ile destekledik.