Background

TTGV Eko-Üretim İklim Dostu Rekabetçilik Programı'nı Tanıttık

02 Haziran 2022

Ülkemiz sanayinin çevreye duyarlı üretim kaynaklarını ve enerjiyi verimli kullanması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi ve temiz teknolojilere geçiş yapması zorlaşan rekabet koşullarına uyum sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kapsamındaki küresel öncelikler ve bunların getirdiği yasal ve ticari düzenlemeler (AB Yeşil Mutabakatı gibi) sanayiye, özellikle ihracatçı firmalara oldukça önemli ek maliyetler getiriyor. Sanayicilerimizin ticarette rekabetçiliğini koruyarak uluslararası arenada gücünü kaybetmemesi için atması gereken acil adımlar bulunmakta.

Buna yönelik, Manisa OSB Yenilik Merkezi iş birliğinde Manisa OSB firmalarının farkındalığının arttırılması amacı ile “EKO Üretim Bilgilendirme Toplantısı” organize ettik. Toplantıda "İklim Değişikliği Odağında Kaynak Verimliliği ve AB Yeşil Mutabakatı" konuları hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı. Ayrıca, vakfımızca geliştirilen ve firmaların eko-üretim konusunda mevcut durumlarının analizi ve ihtiyaç tespitinden, projelendirme ve finansmana kadar kapsamlı bir destek yaklaşımı sunmayı hedeflediği Eko Üretim İklim Dostu Rekabetçilik Programı tanıtımını da gerçekleştirdik. 

Pilot uygulamasını gerçekleştireceğimiz Eko Üretim İklim Dostu Rekabetçilik Programı’na katılım için firma başvurularını aldık. Ön analiz aracını tamamlayarak ilk uygulamalara MOSB, İzmir Atatürk OSB ve ASO 1. OSB başladık.