Background

Sorumlu Yatırımcılık/ESG Perspektifinden Sürdürülebilirlik ve Kuruluşlar İçin Genel Bir Çerçeve Çalışmamızın İngilizcesini Yayınladık

20 Nisan 2022

Strateji ve Uzgörü Faaliyetleri kapsamında, tüm bulgu ve önerilerin ekosistem ile paylaşılarak tartışmaya açılması ve paydaşlarımızdan bu bağlamda en geniş kapsamda katkı sağlanması amacıyla bir keşif araştırması olarak kurgulanan sürdürülebilirlik konusu Sorumlu Yatırımcılık/ESG yönünden ele alınarak temel kavramlar ve çerçeveler anlaşılmaya çalışılmış, reel sektörün dönüşümüne yardımcı olabilecek bir yol haritası ve bir kriter seti oluşturduğumuz çalışmamızı okumak için tıklayın!