Background

Xnovate Lab Günleri Kapsamında IP Compete'i Deneyimledik

31 Mart 2022

TTGV Xnovate Programı olarak Xnovate Lab altında ulusal ve uluslararası düzeyde inovasyon süreçlerinin gelişmesini ve iyileştirilmesini destekleyen özgün çerçeveler, yöntem, araç ve kılavuzlar geliştirmekteyiz.
Geliştirdiğimiz metotları sizlere ilk ağızdan aktarmak ve birlikte uygulama yapmak üzere 2021 yılı içerisinde Lab Günleri serisine başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda IP Compete’in içeriğini ve nasıl uygulanacağını aktardığımız buluşmamızı 31 Mart Perşembe Günü Ankara Kıvılcım Stüdyo’da online olarak gerçekleştirdik.