Background

Xnovate Fellows 2022 Summit Gerçekleştirildi!

25 Mart 2022

TTGV tarafından tasarlanan ve ilk olarak 2018 yılında hayata geçirilen “Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı” 35 yaş ve altı genç lider adaylarına, teknoloji ve inovasyon alanındaki güncel sorunları tartışma, araştırma, sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme ve bu çözümleri aksiyona dönüştürme olanağı sağlamak üzere inovasyon alanında yetkinlik, derinleşme ve profesyonel gelişim fırsatı sunan; bir yıl süren dört modül ve bir zirveden oluşan bir gelişim programıdır.
Programın temel amacı genç lider adaylarına, inovasyon hedeflerine ulaşma, daha büyük ölçüde etki yaratma ve ekosisteme fayda sağlama amaçlarını gerçekleştirmeleri için liderlik, ağ ve araçlar konusunda yetkinlik kazandırmaktır. Xnovate Fellows Dönem 2’nin mezun edildiği, Dönem 3 adaylarının ekosisteme duyurulduğu “Yılmazlık” temalı Zirve, 25 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.