Background

Politika Yapma Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi Çalıştayına Katıldık

25 Şubat 2022

 Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetim Derneği KİYED, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı bünyesinde “Türkiye’de Politika Yapma Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” konulu çalıştay düzenlendi. 24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 2 gün süren çalıştaya vakfımızı temsilen Dr. Muhsin Doğan katılım gösterdi. Politika oluşturma alanında faaliyet gösteren STK’ların teknik becerilerini artırmaya yönelik düzenlenen bu çalıştayda Türkiye için “savunuculuk, istişare/danışma ve paydaş katılımını teşvik eden mevzuat hazırlama süreçleri üzerinde duruldu.