Background

Genç TTGV İkinci Eğitim Kampını Tamamladık

15 Aralık 2021

Teknoloji üreten Türkiye için yenilikçi gençlerden oluşan komünite programımız Genç TTGV’nin üç gün süren ikinci eğitim kampını, 24 Genç TTGV Adayı ve 10 konukla Bolu’da gerçekleştirdik. Teorik, pratik ve reel deneyimleri içerecek şekilde tasarladığımız kış kampında sanat, sürdürülebilir ekonomi, iklim krizi, bilim sosyolojisi gibi pek çok farklı alandan uzmanların ve akademisyenlerin konuşmalarının yanı sıra kolaylaştırıcılar eşliğinde gerçekleştirilen oyunlarla da gençlere, daha interaktif bir öğrenme alanı açmış olduk. Genç TTGV programı hakkında bilgi edinmek ve program kapsamında faaliyetlerimize destek olmak için gencteknoloji.orgbağış arayüzümüzü de inceleyebilirsiniz.
Genç TTGV programının zorunlu olan bir yılını başarıyla tamamlayan gençler, TTGV Günü etkinliğinin kapanışında sertifikalarını da aldılar.