Background

Research and Innovation Outlook Turkey (RIOT) 2020 Yayında!

22 Ekim 2021

2015 yılından sonra Türkiye'deki Bilim, Teknoloji ve İnovasyon politikalarına ışık tutmayı ve AR-GE ve inovasyon alanında fon verenlerin yanı sıra icracıları da analiz etmeyi hedefleyen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) tarafından derlenen Research and Innovation Outlook Turkey (RIOT) 2020’yi TTGV Politika Düzeyi Yayını olarak 18 Ekim’de yayınladık.
Research and Innovation Outlook Turkey (RIOT) 2020'ye buradanerişebilirsiniz.