Background

Xnovate Etki Raporu Yayında!

10 Eylül 2021

TTGV Xnovate programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin, programın varoluş amacına ne derece hizmet ettiğini, komünitemiz ve inovasyon ekosistemi üzerindeki etkisini şeffaf bir şekilde ölçümlemek ve ekosistem ile paylaşmak üzere bağımsız bir dış danışmanlık kuruluşu ile beraber yürüttüğümüz Xnovate Etki Değerlendirme Raporu’muzu sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz.
“Xnovate Etki Değerlendirme Raporu” Programın faydalanıcılarının inovasyon odaklı farkındalık, kapasite ve pratikler geliştirmelerine, inovasyon odaklı bakış açısına sahip olmalarına, bireysel ve mesleki gelişimlerine, ekosistemin gelişmesi için inovasyon gönüllüsü olmalarına katkı sağladığını net biçimde ortaya koymaktadır.
TTGV’nin etki ölçümü çalışmalarına verdiği kıymeti gösteren çalışma aynı zamanda teknoloji geliştirme ve inovasyon ekosistemi içinde önemli bir örnek niteliği de taşımaktadır.
Raporu incelemek için tıklayın!