Background

İyi örnekleri keşfetmek, başarı öykülerini öne çıkarmak,

kıymetlendirmek ve teşvik etmek için çalışıyoruz.

Görünürlük Faaliyetleri

TTGV olarak, geleceğe yönelik bir misyonla teknoloji ve inovasyon ekosistemine fayda sağlayacak her türlü çalışmanın, faaliyetin, iyi örneklerin ve iyi öykülerin fark edilmesini sağlamak, onları keşfetmek ve teşvik etmek için hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarımızı, görünürlük faaliyetlerimiz başlığı altında görebilirsiniz.

Genç TTGV

Geleceği iyileştirmek ve yüksek nitelikli bir nesil inşa etmek amacıyla atılan adımların en kıymetli aşamalarından biri, üniversite düzeyindeki genç insanlarla temas etmektir.

Bu amaç doğrultusunda Genç TTGV programı teknoloji ve inovasyon alanlarında geleceğin profesyonellerine destek olmak, onları cesaretlendirmek, her toplumda kritik bir rolde olan STK’ların önemini onlara aktarmak için tasarlanmıştır. Profesyonel hayatta kurum ve organizasyonların cömertçe sunduğu eğitim, destek ve mentorlük eğitimlerinin kapsamadığı bu kitle ile TTGV olarak yakından temas içinde bulunarak ilk yılı zorunlu, sonrasında isteğe bağlı çok katmanlı bir programı geleceğin Genç TTGV’li profesyonellerine sunuyoruz!

Geleceği şekillendirecek bireylerin Türkiye’ye sunabilecekleri katkıları önemsiyor, bu yoldaki gayretlerine ivme kazandırmak için destek olmayı hedefliyoruz.

Ekibimiz

wrapkit
Dr. Muhsin Doğan

TTGV Ödülleri

Ülkemizde teknolojinin gelişmesine katkı sunmak; teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında başarılı örnekleri ödüllendirerek teşvik edici olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz TTGV Ödülleri her yıl iki farklı alanda sahiplerini buluyor.

2020 TTGV Ödülleri ise Dr. Akın Çakmakcı ödülü ve Refik Üreyen Ödülü kategorilerinde, 2020 yılı aralık ayı içerisinde ödül sahipleri belirleniyor.

Dr. Akın Çakmakcı Ödülü Kategorisi: Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezler; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara verilen ödüldür.

Refik Üreyen Ödülü Kategorisi: Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere verilen ödüldür. 

2020 TTGV Ödülleri kazananlarına buradan ulaşabilirsiniz.

TTGV Ödülleri hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Ekibimiz

wrapkit
Yücel Telçeken

Projeler

Fırsat Projeleri Genel Sekreterlik altında faaliyet gösteren ileride sürekli bir program ya da metodolojiye dönüşebilecek, TTGV’nin fırsat gördüğü alan, konu ve içeriklerde çalışılmaya başlanan projelerdir. Süreci inşa edip, işleterek sürdürülen projelerde temel hedeflerden bir tanesi yaparak öğrenmeyi geliştirmek ve bunu TTGV içinde de yaygınlaştırmaktır.

Proje Metodolojimiz

Fırsat Projelerinin bir metodolojisi mevcuttur. Aşağıda ayrıntıları verilen metodolojinin çalışma prensipleri hem TTGV’nin iç paydaşlarına destek olmak hem de STK’ların ihtiyaç duydukları zaman bir destek paketi şeklinde onlara sunulmak üzere tasarlanmıştır. Proje geliştirme metodolojimizi buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

Ekibimiz

wrapkit
Dr. Muhsin Doğan

Güncel Projeler

TechVadi

Techvadi Ankara platformunun, bölgenin teknoloji, inovasyon, araştırma, iş ve kariyer yaşamı başta olmak üzere tüm ortak yaşam unsurlarını ele alan bölgesel düşünce ve eylem için bağımsız bir yapıda kurgulanmış etkileşimi ve bilgi aktarımını esas alan bir TTGV platformu olarak 2017 yılında kurgulanmış ve 2020 yılında modelini güncelleyerek yoluna devam etmektedir. Teknoloji geliştirme-inovasyon alanında olduğu gibi ekosistem geliştirme konusunda da yurtdışında hayata geçirilmiş iyi uygulamaları yakından takip eden ve ülkemiz ve bölgemiz için uygulanabilir gelecek vaad eden yeni modellerin öncülüğünü yapan bir kuruluş olarak TTGV’nin bu konudaki farkındalığı ve Ankara teknoloji ekosistemine olan inancının bir sonucu olarak ilk kıvılcımını oluşturduğu bağımsız ağ, özellikle ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe Üniversitelerinin ve bu üniversitelere bağlı olarak faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yoğunlaştığı bölgede bulunan Ankara teknoloji ekosisteminin farklı aktörlerini (bireyler, bölgede çalışanlar, şirketler, liderler, üniversiteler, teknoparklar, kamu ve kamuya açık olmayan kuruluşlar vb.) net bir vizyon ve açık bir platform etrafında toplamayı amaçlamaktadır.

Platform temel olarak;

  • Karşılıklı Öğrenmeye ve paylaşıma dayalı bir kültür oluşturmak
  • Sinerji sonucu bölge için ortak gündem ve stratejiler oluşturmak
  • Ankara’da teknoloji ve inovasyon ekosistemini ve bu bölgede faaliyet gösteren, yaşayan kuruluşlar ve bireyleri güçlendirmek
  • Ankara’nın teknoloji ekosistemi için bir gündem oluşturmak amaçlarına sahiptir.
;