Background

Geçmiş Dönem Programlarımız

Xnovate Programı

Xnovate; modüler ve birbirini destekleyecek şekilde tasarlanmış alt platformları vasıtası ile;

• İnovasyon ve teknoloji yönetimi alanında en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve inovasyon/teknoloji yönetimi alanında bir kültür oluşturmak,

• Özel sektörün teknoloji ve inovasyon alanında sorunlarını tespit etmek ve organizasyonlar tarafından uygulanabilir çözümler geliştirmek,

• Etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanabilmesi ve yürütülebilmesi için yaratıcı, cesur ve donanımlı inovasyon liderleri yetiştirmek,

• Teknoloji ve inovasyon alanında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan kişileri bir araya getirerek, bu kişilerin birbirlerinden öğrenebilecekleri, problemlerine ortak çözümler geliştirebilecekleri ortamlar sağlamak

amacı ile 2018 yılında kurgulanmış ve hayata geçirilmiş bir TTGV programıdır.

İnovasyon ağı geliştirmek için Xnovate Circle ve Xnovate Fellows faaliyetlerini, kapasite artırıcı faaliyetler yürütmek için Xnovate Lab ve Xnovate Havadis faaliyetlerini sürdürmüştür. 

2022 yılı sonunda faaliyetlerine ara verilen Xnovate programının detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Ideaport Programı

Ideaport; teknoloji ve inovasyon ekosisteminde gelişen teknolojiler konusunda farkındalık yaratmak ve özel sektörün gelişen teknolojilere adaptasyonunu hızlandırmak amacıyla tasarlanmış, TTGV programıdır.

Ideaport saha tecrübesi ve entelektüel bilgi birikimine sahip teknoloji profesyonellerinden oluşan teknoloji odaklı bir komünite yapılandırır. Program komünite etrafında ilerler. Komünitenin belirli teknoloji gündemleri etrafında bir araya gelerek; birlikte değer üretebileceği, deneyim ve yeni fikirler paylaşabileceği ve topluluk içerisindeki etkileşimi arttıracak özgün çalışma formatları geliştirir. Komünitede üretilen değeri Ideaport’a özgü formatlarla zenginleştirerek ilgi çekici içerikler üreterek, teknoloji ve inovasyon ekosistemine sunar.

2022 yılı sonunda faaliyetlerine ara verilen Ideaport programının detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Genç TTGV Programı

Üniversite öğrencilerine yönelik komünite programı Genç TTGV, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) 2020 yılında tasarladığı, gençlerin STK geliştirmeyi de amaçlayan, teknoloji üreten Türkiye için yenilikçi gençlerden oluşan bir komünite programıdır. Teknoloji ve inovasyon alanlarında geleceğin profesyonellerine destek olmak, onları cesaretlendirmek ve sivil toplumun önemini aktarmak için tasarlanan bu programın faaliyetlerine 2022 yılında ara verilmiştir. Program hakkında detaylı bilgi edinmek için websitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Pacport Programı

Pactport, TTGV’nin “Toplum için Teknoloji” perspektifini uygulamaya aldığı, toplumu tehdit eden karmaşık problemlerin çözümü konusunda duyarlı farklı paydaşları çözüm odaklı topluluklar olarak bir araya getiren bir programdır. Teknoloji yoluyla yaygın etki için kapasitenin gelişmesini ve ölçeklenebilir somut çözümlerin hayata geçmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bir TTGV programıdır. 

2022 yılında faaliyetlerine ara verilen Pactport programının detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Stratejik Odak Çalışma Komisyonları

TTGV, teknolojik inovasyon ekosisteminde yer alan paydaşların ortak sorunlarını tespit etmek ve birlikte çözüm üretmek amacıyla Stratejik Odak Çalışma Komisyonları organize etmiştir. Komisyonlar ile özellikle özel sektörün uluslararası rekabetçiliğine dair teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesine uzun dönemli etkisi olacak konularda analitik veri değerlendirilerek sonuçların ekosisteme sunularak tartıştırılması ve somut strateji önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İnsan kaynakları, tarım ve sorumlu yatırımcılık gündemleri etrafında STOK çalışmaları yapılmış ve bu çalışmaların sonuçları rapor olarak yayınlanmıştır.

Stratejik Odak Çalışma Komisyonları kapsamında yapılan çalışmaların çıktılarına yayınlar sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

PDMA Türkiye

TTGV olarak ülkemiz Teknolojik İnovasyon Ekosisteminin ihtiyaç duyduğu diğer bazı alanlarda olduğu gibi Ürün Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme alanında da bir süredir The Product Development and Management Association (PDMA) ile iş birliği içerisinde çeşitli çalışmalar yürüttük. TTGV-PDMA iş birliğinde, teknolojik inovasyon ekosistemimizin ürün yönetimi ve yeni ürün geliştirme kapasitesi artırmak amacıyla uzun süredir çalışmalarına devam edilen Ürün Yönetimi Türkiye Platformu 10 Mayıs 2021 tarihinde kurulmuş, Aralık 2022 itibarı ile faaliyetlerine son verilmiştir.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ideanest Programı

Ideanest, teknolojinin toplumsal fayda ile kesiştiği noktalarda değer içeren ve finansman sağlamakta zorlanan teknoloji tabanlı projelere kaynak geliştirmeye hedefleyen bir platformdur. Bağış bazlı kitle fonlama yolu ideanest, TTGV arayüzü olarak kurgulanmış ve program kapsamında 2018-2020 yılı arasında 9 proje ideanest arayüzü ile bağışçıları tarafından desteklenmiştir.

Program hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

Yarını İnşa Et Programı

TTGV’nin, geleceğin işgücü ve ülkemizin yarınları olan öğrencilerimize geleceğin yetkinliklerini kazandırmak amacıyla 2017 yılında İntel Türkiye işbirliği ile ilk pilot uygulaması 4 ildeki öğrencilerle (İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Gaziantep) gerçekleştirilen Yarını İnşa Et programı dünya çapında 12 farklı ülkede yürütülen en başarılı 2. uygulama olmuştur. Bu başarının ardından İntel Türkiye’nin tüm uygulamasını TTGV’ye devrettiği projeye dönemsel olarak Rotary, IBM Türkiye gibi farklı kurumlarla ile 2020 yılı sonuna kadar devam edilmiş yaygın etki odaklı programlarımızdan biridir. 2019-2020 yılları arasında Sabancı Vakfı iş birliğiyle Hayalini Tasarlayanlar projesi adıyla devam edilen proje ile eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi için ortak faaliyetler yürütülmüştür. Program 4 yıl boyunca 20’den fazla şehirde, 300’den fazla devlet okulunda, 1.000’den fazla öğretmen ile 9.000’den fazla lise öğrencisine doğrudan fayda sağlamıştır. MEB onaylı olan TTGV Yarını İnşa Et Programı ‘Make Tomorrow for Turkey” adıyla Scientix ‘in ‘STEM Education Practices’ Aralık 2018 raporunda Avrupa’nın yenilikçi öğretim uygulamalarından biri seçilmiştir. Proje çalışmalarına ve tanıtımlarına TTGV Youtube kanalından erişebilirsiniz.