Background

Teknolojik inovasyon ekosistemi içinde yer alan paydaşlar ve olası potansiyel paydaşlarla

iş birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ortaya çıkarılan değerlerin somutlaştırılması için çalışıyoruz.

Ekosistem Programları Faaliyetleri

2019 yılında, proaktif iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Ekosistem Geliştirme Koordinatörlüğü, teknolojik inovasyon ekosistemi içinde yer alan ilgili paydaşlar ve olası potansiyel paydaşlar ile iş birliği & ilişkilerin geliştirilmesi ve ortaya çıkarılan değerlerin somutlaştırılması amaçlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekosistemi entelektüel olarak zenginleştirecek, TTGV’nin etki alanını genişletecek, paydaşlar ile birlikte tespit edilen ortak sorunlara çözüm arayacak ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ekosisteme bilgi üretip katkı sağlayacak faaliyetler için çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede Koordinatörlük bünyesinde temel üç ana faaliyet yürütülmektedir.

Ekibimiz

wrapkit
Dr. E. Serdar Gökpınar
wrapkit
Hande Aydoğan
wrapkit
F. Yağmur Fırat
wrapkit
Esra Kaya
wrapkit
Mustafa Akbaş
wrapkit
Füsun Özuğur

Strateji ve Uzgörü Faaliyetleri

Ekosistem Geliştirme Koordinatörlüğünün faaliyet gösterdiği bir diğer konu olan Strateji ve Uzgörü Faaliyetleri, TTGV için yeni fırsat ve eylem alanlarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi için misyonuna giren stratejik konularda üst düzey katılımlı çalışmaların yürütülmesi, sonuçların raporlanması, yaygınlaştırılması, tartıştırılması ve ekosistem içinde farkındalığın artırılması amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bu faaliyet altında gerçekleştirilen Stratejik Odak Çalışma Komisyonları (STOK), “Teknolojik inovasyon ekosisteminde yüksek nitelikli insan kaynakları kapsamında arz ve talep taraflarının sorunları” (STOK-İK) ve “Tarım inovasyon ekosistemi analizi ve haritalandırılması” (STOK-Tarım) çalışmaları ilk aşama çıktıları oluşturulup ekosistem ile paylaşılmıştır. 2021 yılında da STOK faaliyetlerine devam edilmektedir. Ayrıca, geleceğin teknolojilerine ışık tutan, teknolojik inovasyon ekosistemimizde yer alan farklı paydaşların gelecek öngörülerini özlü bir biçimde yansıtmayı amaçlayan Technoscape adını verdiği bir öngörü çalışması yürütmektedir. Teknolojik inovasyon ekosistemimize önemli katkılar sağlayacağı düşüncesiyle yola çıkılan bu çalışmada, ülkemizde bizzat işin mutfağında olan kişilerin görüş ve değerlendirmeleri derlenerek iki senedir ekosistemle buluşturulmaktadır.

Ürün Geliştirme ve Yönetimi Faaliyetleri

Son olarak koordinatörlük bünyesinde yürütülen Ürün Geliştirme ve Yönetimi Faaliyetleri kapsamında TTGV için yeni iş alanlarının keşfedilmesi, ürün geliştirme ve ürün yönetimi alanlarında ihtiyaç duyulan yetkinliklerin sanayimize kazandırılması amacıyla PDMA (Ürün Geliştirme ve Yönetim Derneği) ile stratejik ortaklık görüşmelerini sürdürmektedir.

İş Geliştirme Faaliyetleri

İş Geliştirme Faaliyetleri, ekosistemin ihtiyaçlarının ve olanaklarının anlaşılması ve gerekli durumlarda ortaya çıkan proje fırsatlarının değerlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. Ortaya çıkarılan değerlerin somutlaştırılması amacıyla TTGV içindeki diğer Koordinatörlük ve bölümler ile eşgüdüm içerisinde ve ticari ayağı İktisadi İşletme üzerinden organize edilecek biçimde;

  • Teknolojik inovasyon ekosisteminin ihtiyaçlarının ve olanaklarının takip edilmesi,
  • TTGV’nin stratejik pazar geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Başta kamu ve uluslararası programlar olmak üzere TTGV’nin yetkinlik alanına giren konularda ortaya çıkan özgül proje fırsatlarının değerlendirilmesi,
  • Potansiyel paydaşlar ile iş birliklerinin kurulması,
  • TTGV’nin stratejik iş geliştirme ve proje yönetimi konularının ekosistem içerisinde doğru konumlandırmasına destek verilmesi konularında yapılan çalışmaları yürütmektedir.

Danışmanlık & Projeler Ofisi

TTGV, 20 yılı aşkın süredir sürdürülebilirlik ve rekabetçiliğe öncelik vererek Türkiye’deki teknolojik inovasyon faaliyetlerini desteklemekte ve teknoloji, inovasyon, dijitalleşme ve çevre ile ilgili özel danışmanlık projelerinde yer almaktadır. TTGV bugün, stratejik ortaklıklar ve üyelikler aracılığıyla küresel teknoloji ve inovasyon ağına tam olarak entegre olmuş durumdadır ve projelerin maksimum verimlilikle yürütülmesini sağlamak için koordinasyon içinde çalıştığı yerel ve uluslararası seviyelere ulaşmış geniş bir ağın parçası haline gelmiştir. 30 yıllık tecrübesi ve entelektüel sermayesi sayesinde, TTGV küresel ve yerel bazda değerli bilgi birikimine sahiptir ve disiplin ile sektör tarafından organize edilen toplulukları bir araya getirmektedir. Bu kapsamda, proje hizmetleri, teknolojik inovasyon ekosistemindeki farklı paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda TTGV’nin kurumsal bilgi ve kapasitesi dahilinde ve TTGV’nin koordinatörlükleriyle yapılan işbirlikleri içerisinde, davet veya ihale usullerine göre verilmektedir.