Background

Bağışlarla yürütülecek faaliyetlerde TTGV’nin misyon ve hedeflerinden uzaklaşılmaması, 

bağış yapan kurum ve kuruluşların özellikle görünürlük ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanabileceği ürün yönetişim modellerinin geliştirilmesi temel hedeflerimizdendir.

Bağış ve Sponsorluklar Hakkında

TTGV’nin imkan ve faaliyetlerini tanımlayan Vakıf Senedine göre TTGV’nin tanımlanmış faaliyetlerini desteklemek üzere bağış alabileceği hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi kanununda kamu yararına faaliyet gösterdiği için vergi muafiyeti tanınmış vakıflara ticari faaliyetleri dolayısı ile vergi mükellefi olanların yıllık kazançlarının %5’ine kadar bağış yapmalarına ve yapılan bağışı vergi matrahlarından düşmelerine imkan tanınmıştır. Özel servetleri ile bağış yapacaklar için ise herhangi bir sınır tanımlanmamaktadır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 89. madde gereğince kişiler için yıllık gelirin %5’ine, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi gereğince de kurumlar için yıllık gelirin %5’ine kadar yapılan bağışlar kazançtan indirilebilir.

Bağışlarla yürütülecek faaliyetlerde TTGV’nin misyon ve hedeflerinden uzaklaşılmaması, bağış yapan kurum ve kuruluşların özellikle görünürlük ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanabileceği ürün yönetişim modellerinin geliştirilmesi, bağış yapacaklara kendi imkanları ile yürütemeyecekleri gelişmiş finansal model ve ürünler sunulması temel geliştirme hedeflerimizdir.

2015 yılında tasarım ve geliştirme çalışmalarına başlanan TTGV’nin yöneteceği kitle bağış platformu ile toplumun ortak faydası için yürütülen araştırma faaliyetlerinin de sınırlı düzeyde desteklenmesi mümkün olacaktır. Platform, TTGV’nin değer zincirinde yüksek katma değerli, yaratıcı hizmetler geliştirmesi ve uygulaması sürecinde kilit rolü bulunan fikir, pazar ve finansman kaynaklarına yakın bir pozisyonda konumlanması amacıyla Kıvılcım, Ideaport ve teknoloji ticarileştirme faaliyetleri ile bütünleşik bir model olarak tasarlanmıştır.

2021 yılında hayata geçirdiğimiz ve gençlere yönelik faaliyetlerimize yer verdiğimiz bağış arayüzümüz "Genç Teknoloji'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Üyelikler

Turkish Philanthropy Funds (Türk Hayırseverlik Fonları) merkezi Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) New York’da bulunan, kar amacı gütmeyen bir filântrop (hayırseverlik) fondur. Bağışın ve vermenin etkisini göz önünde bulundurarak Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği, Sosyo-Ekonomik Gelişme, Eğitim ve Afet Yardımı konularında bağışçılığı tetiklemeyi hedefleyen TPF, 2007 yılından bu yana faaliyetlerini bu dört ana eksende yürütmektedir. Bağışçılar ile partnerleri arasındaki bağları profesyonel ve güvenilir bir ağ yönetimi ile sağlayan TPF, 2015 yılı ortası itibariyle toplamda 17.955.000 ABD Doları değerinde 22 farklı filantrop fonunu yöneterek, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yürütülen farklı alanlardaki 90 projenin desteklenmesini sağlamıştır.

TTGV, 2016 yılında TPF’ye partner olarak kabul edilerek bu fonlara partner olan teknoloji odaklı ilk Sivil Toplum Kuruluşu olma özelliğini kazanmıştır.

http://tpfund.org/

Programlar

Yarını İnşa Et, 'Teknoloji Üreten Türkiye’yi inşa edecek, geleceğin iş gücü ve ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz ve onları eğiten öğretmenlerimiz için dijital dönüşüm eğitim programıdır. Program, fırsat eşitliliği sağlamayı, beceri gelişimini desteklemeyi, dijital dönüşüme adaptasyonu kolaylaştırmayı ve geleceğin mesleklerine odaklanmayı amaçlar.

https://www.yariniinsaet.org/

Ideanest, teknolojinin toplumsal fayda ile kesiştiği noktalarda değer içeren, ancak finansman sağlamakta zorlanan; teknoloji tabanlı erken aşama ürün/hizmet fikirleri, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirecek faaliyetler, bilimsel konularda yapılan akademik araştırma projeleri için bağış bazlı kitle fonlama yolu ile kaynak geliştirmeyi hedefleyen TTGV programıdır.

https://ideanest.org/