BAĞIŞ ve SPONSORLUK


TTGV’nin imkan ve faaliyetlerini tanımlayan Vakıf Senedine göre TTGV’nin tanımlanmış faaliyetlerini desteklemek üzere bağış alabileceği hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi kanununda kamu yararına faaliyet gösterdiği için vergi muafiyeti tanınmış vakıflara ticari faaliyetleri dolayısı ile vergi mükellefi olanların yıllık kazançlarının %5’ine kadar bağış yapmalarına ve yapılan bağışı vergi matrahlarından düşmelerine imkan tanınmıştır. Özel servetleri ile bağış yapacaklar için ise herhangi bir sınır tanımlanmamaktadır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 89. madde gereğince kişiler için yıllık gelirin %5’ine, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi gereğince de kurumlar için yıllık gelirin %5’ine kadar yapılan bağışlar kazançtan indirilebilir.

Bağışlarla yürütülecek faaliyetlerde TTGV’nin misyon ve hedeflerinden uzaklaşılmaması, bağış yapan kurum ve kuruluşların özellikle görünürlük ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanabileceği ürün yönetişim modellerinin geliştirilmesi, bağış yapacaklara kendi imkanları ile yürütemeyecekleri gelişmiş finansal model ve ürünler sunulması temel geliştirme hedeflerimizdir.

2015 yılında tasarım ve geliştirme çalışmalarına başlanan TTGV’nin yöneteceği kitle bağış platformu ile toplumun ortak faydası için yürütülen araştırma faaliyetlerinin de sınırlı düzeyde desteklenmesi mümkün olacaktır. Platform, TTGV’nin değer zincirinde yüksek katma değerli, yaratıcı hizmetler geliştirmesi ve uygulaması sürecinde kilit rolü bulunan fikir, pazar ve finansman kaynaklarına yakın bir pozisyonda konumlanması amacıyla Kıvılcım, İdeaport ve teknoloji ticarileştirme faaliyetleri ile bütünleşik bir model olarak tasarlanmıştır.