Ulusal Kurum ve Kuruluşlar

 

Başbakanlık Üniversitelerarası Kurul-ÜK
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Para-Kredi Koordinasyon Kurulu- P-KKK
Maliye Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu-SPK
Milli Eğitim Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı-HM
Milli Savunma Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı
BTYK Türk Patent Enstitüsü-TPE
Yüksek Planlama Kurulu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu-TAEK
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Ulusal Metroloji Enstitüsü-UME
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK
Türkiye Bilimler Akademisi-TÜBA  Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK
Kalkınma Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü -TSE
Yükseköğretim Kurulu-YÖK  
   

Üniversite-Sanayi Ortak

 

Araştırma Merkezleri

Kamu Araştırma Kurumları

Seramik Araştırma Merkezi - Anadolu Üniversitesi / Eskişehir Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - MTA
Adana ÜSAM - Çukurova Üniversitesi / Adana Elektrik İşleri Etüd İdaresi - EİEİ
Tekstil Araştırma Merkezi - Ege Üniversitesi / İzmir Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı
Otomotiv Teknoloji Ar-Ge Merkezi - İTÜ / İstanbul Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Orman Bakanlığı, Köy
Biyomedtek Merkezi - Hacettepe Üniversitesi / Ankara Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri       
ODAGEM
 

Özel Sektör Kuruluşları

 
Altay Grup Petkim
Arçelik Polyteks
Aselsan Profilo SGS
Assan Siemens A.Ş.
Beko STFA-Savronik
Bilkent Tat
Brisa Tekfen Holding
Eka Alcatel Teletaş
Elginkan Holding Türk Demir Döküm
Netaş Türk Telekom
Otokar Vestel
Otosan  
   

Oda, Dernek ve Vakıflar

 
ASKON TOBB
DEİK TUSKON
İSO TÜGİAD
MÜSİAD Türkiye Bilişim Vakfı
Otomotiv Sanayii Derneği TÜRKONFED
TAYSAD TÜSİAD
TESİD USİAD
   

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 
ODTÜ Teknokent Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı
TÜBİTAK-MAM Teknoparkı Batı Akdeniz Teknopark
Ankara Cyberpark Erciyes Üniversitesi Teknoparkı
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoparkı
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı Çukurova Üniversitesi Teknoparkı
Hacettepe Teknokent Mersin Üniversitesi Teknoparkı
İTÜ Arı Teknokent Göller Bölgesi Teknoparkı
Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP) Uludağ Üniversitesi Teknoparkı
Konya Selçuk Üniversitesi Teknokent
Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı
Trakya  Üniversitesi Teknoparkı Fırat Üniversitesi Teknoparkı
Gazi Teknopark
Erzurum Ata Teknokent
Pamukkale Teknokent
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
İstanbul Teknokent
Sakarya Üniversitesi Teknokent
Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı
Cumhuriyet Teknokent Dicle Teknokent
Bolu-Teknokent  

 

Kalkınma Ajansları

 
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYA)
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)
Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFERKA)
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞKA)
Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA)
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİ-KA)
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)