Teknolojik dönüşümü takip etmenize
yardım ediyoruz

Endüstriyel Yaratıcılık

Bilginin teknolojiye ve inovasyon yoluyla pazarda değer yaratan ürün veya hizmetlere dönüşmesi sürecinde ihtiyacın tespit edilmesiden ürünün pazardaki yaşam döngüsünü tamamlamasını ilgilendiren tüm süreçlerde yaratıcılık ve inovasyon yetkinliği önemli bir rekabet unsuru taşıyor. Endüstrinin rekabet edilebilirliğinin korunması ve teknolojik dönüşümü takip edip ayak uydurabilmesi için sosyal sermaye ve farklı tecrübelerden faydalanma imkanı sunan dijital ve fiziksel arayüzler sunuyoruz.