Doğru strateji için
destek oluyoruz

Bölgesel ve Sektörel Yenileşim

Bölgelerin ya da sektörlerin ulusal ve/veya uluslararası rekabetçilik kapasitelerini artırabilmeleri için Türkiye’nin farklı bölgelerinde yerel yönetimlerle ve işbirliği kuruluşları ile yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları gerçekleştirebilmek için mevcut durum ve stratejilerin ve eylem planlarının tespit edilebilmesi ve sonrasında uygulanabilmesi ile ilgili proje ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz.

Bölgesel Kalkınma