Haber Merkezi

Haberler

12.05.17 @ 08:05 < Geri Dön

Idea2Market "Oren Simanian"

Dünya’nın önde gelen inovasyon merkezlerinden bir olan Tel Aviv Üniversitesi Girişimcilik Merkezi’nin (StarTAU) direktörü ve kitle fonlama uzmanı olan Oren Simanian aslında “Girişimciler için Girişimci.” Özellikle iş dünya ve teknolojiyi bir araya getirmeye çalışan Oren

  • Ticarileşme
  • Büyük firmaların dikkatini çekmek
  • Hedefler
  • Mentörün roller
  • Zorluklar
  • Ürünün uluslararasılaştırılması ve
  • Sanayi, Devlet ve Akdemi arasındaki işbirliği üzerine çalışmaktadır.

“Fikirden Pazara” temalı bu seminere ilgilenen herkes davetli olup,seminer dili İngilizce’dir.