Tanımlar ve İstatistikler

2010 yılı Ağustos ayından itibaren T.C Ekonomi Bakanlığı DFİF kaynağından fon aktarımı yapılmadığından, şu anda ‘Teknoloji Geliştirme Projeleri’ kapsamında proje başvurusu alınamamaktadır.

TTGV’ye, 1992 yılından 2011 yılı ortasına kadar toplam 2337 teknoloji geliştirme proje başvurusu yapılmıştır. Bu başvuruların 898’i desteklenmiş olup, desteklenen projelere ilişkin toplam sözleşme tutarı 310 milyon ABD dolarıdır. Desteklenen projelerden 32 tanesi Stratejik Odak Noktası Projesi olup, bu projelere 3,4 milyon ABD doları kullandırılmıştır. Sağlanan destek ile 2011 yılı ortası itibari özel sektörümüzün 620 milyon ABD dolarını aşan bir Ar-Ge hacminin oluşumuna katkıda bulunulmuştur.

TTGV, 1991 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası (HM/DB) kaynaklı Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) ve Endüstriyel Teknoloji Projesi (ETP) ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) kaynaklarını kullanmıştır.

Halen Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği %75'i DTM, %25'i TTGV'nin özkaynaklarından olmak üzere devam etmektedir.

2011 yılı ortası İtibariyle Yıllara Göre Teknoloji Projeleri Bilgileri Tablosu’nu görmek için tıklayınız.

TANIMLAR

Destek Amacı:  "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir.
Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 2 yıldır.

Bilgi ve İletişim: Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

TTGV Ar-Ge Desteği Hakkında Bilgi  

İSTATİSTİKLER

2005-2011 döneminde desteklenen DTM kaynaklı projeler ile ilgili istatistiksel bilgiler aşağıda verilmektedir:Desteklenen projelerin bütçeleri dikkate alındığında desteğin %84’ünün 250 ve daha az personeli olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yöneldiği görülmektedir. 

Desteklenen firmaların %’46’ü 10 yaşından küçük, genç firmalardan oluşmakta, %54’sını ise 11 ve üzerinde olan firmalar oluşturmaktadır.

2005-2011 döneminde desteklenen projelerin sözleşme tutarlarına göre; %31’unun makina, %23’sinin enformasyon, % 18’sının ise elektrik/elektromekanik alanında olduğu bunu % 14 ile malzeme, % 7 ile kimya ve % 7 ile biyo/agroteknolojinin izlediği görülmektedir.